Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường quốc doanh

27/09/2007

Ngày 25-9, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/T.Ư và các nghị định của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (NLTQD) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức.

Trước khi sắp xếp, đổi mới, cả nước có 342 NTQD và 355 LTQD, được Nhà nước giao quản lý sử dụng hơn 4,6 triệu ha đất các loại.

Thực hiện sắp xếp, đổi mới, đến nay đã có 314 nông trường chuyển đổi thành công ty nông nghiệp hoặc tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 18 nông trường giải thể. 353 lâm trường chuyển đổi thành công ty lâm nghiệp hoặc ban quản lý rừng, 11 lâm trường giải thể. Các đơn vị này sẽ bàn giao diện tích đất các loại cho địa phương quản lý hơn 757,3 nghìn ha chiếm 16,4% so với tổng diện tích được giao trước đây. Ðến nay đã giao về địa phương được hơn 24 nghìn ha.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc sắp xếp đổi mới và phát triển NLTQD đã cơ bản tạo điều kiện cho các địa phương, các đơn vị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bước đầu phân định các NLTQD chuyển sang hoạt động công ích và các NLTQD hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Có thể coi đây là một biện pháp tích cực, kịp thời để giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập trong quản lý lao động, vốn tài sản, đất đai, nhất là việc làm rõ, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng đất đai kém hiệu quả, đất không sử dụng, tình trạng cho thuê, cho mượn dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất đai gây dư luận bất bình trong xã hội.

Các đại biểu cũng chỉ rõ những thiếu sót tồn tại, đưa ra những kiến nghị, giải pháp để đẩy nhanh quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới...

Tin khác