Cải cách cơ cấu thu ngân sách Nhà nước

26/09/2007

Ngày 13/9/2007, Tại địa điểm khách sạn Melia – Hà nội, Nhóm tư vấn chính sách thuộc Bộ Tài chính đã chủ trì tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Cải cách cơ cấu thu ngân sách Nhà nước”. Hội thảo đã đưa ra những ý kiến về cơ cấu thu ngân sách trong thời gian qua và giải pháp, định hướng cải cách cơ cấu thu Ngân sách sau 20 năm đổi mới.

Đến dự buổi hội thảo có Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh Đại diện UNDP, đại diện Viện Chính sách & chiến lược phát triển NNNT cùng nhiều giáo sư, tiến sĩ cũng như những người quan tâm tới vấn đề cải cách thu Ngân sách Nhà nước.

Hội thảo trình bày 6 báo cáo nghiên cứu chính, bao gồm:

  • Cải cách Ngân sách ở Việt Nam, thực trạng và triển vọng
  • Phân tích thuế suất thực và phân bổ gánh nặng thuế của một số loại thuế chính đối với toàn bộ nền kinh tế và theo vùng, địa phương
  • Phân tích thuế suất thực và phân bổ gánh nặng thuế của một số loại thuế chính phân theo nành kinh tế sử dụng cơ sở dư liệu điều tra doanh nghiệp
  • Cải cách thuế tài sản và vấn đề tăng cường nguồn thu của ngân sách địa phương
  • Phân tích cấu trúc của thu ngân sách nhà nước sử dụng mô hình cân bằng tổng thể
  • Phân tích dự báo thu ngân sách sử dụng mô hình kinh tế lượng Vĩ Mô

Các bài báo cáo liên quan đã nêu được một số ý chính nổi bật như: Cải cách thu ngân sách là một việc làm tất yếu để đem lại nguồn tài chính vững chắc cho chính phủ. Hiện nay, Việt Nam đã bước chân vào hội nhập nên việc đặt ra các xu hướng cải cách thu ngân sách là một việc làm tất yếu. Theo định hướng các bài trình bày và xuất phát từ thực tế, việc thu ngân sách từ các nguồn nội địa sẽ được tăng dần, tỉ trọng thu thuế từ sản xuất kinh doanh cũng tăng, tỉ trọng thuế trực thu cũng tăng trong cơ cấu thu thuế để hợp với thời cuộc và giảm bớt bất bình đẳng trong nguồn truy thu vào ngân sách.

Sau các bài báo cáo, hội thảo đã tổ chức thảo luận rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của toàn thể hội nghị về quy mô ngân sách và cơ cấu các nguồn thu ngân sách ở Việt Nam. Những ý kiến đóng góp được ghi lại để làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những tư vấn thích hợp cho Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách trong thời gian sắp tới.


Tin khác