Ba quý đầu năm nay hàng nông sản Trung Quốc nhập siêu gần 3 tỉ USD

06/11/2007

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông sản Trung Quốc ba quý đầu năm nay là hơn 55 tỉ USD, hàng nông sản nhập siêu gần 3 tỉ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Ba quý đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông sản Trung Quốc là hơn 55 tỉ USD, hàng nông sản nhập siêu gần 3 tỉ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Được biết, ba quý đầu năm nay, xuất khẩu ngũ cốc của Trung Quốc tăng trưởng với mức lớn, nhập khẩu giảm xuống rõ rệt; nhập siêu hàng chăn nuôi mở rộng hơn, xuất siêu hàng thuỷ sản thì tăng lên vững chắc.

Thống kê còn cho biết, ba quý đầu năm nay, Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất hàng nông sản Trung Quốc, Nam Mỹ là thị trường nhập khẩu hàng nông sản Trung Quốc lớn nhất.


Tin khác