Đầu tư cho nông nghiệp chắp vá, phân tán

15/11/2007

Theo Bộ Tài chính, 5 năm qua, tổng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn khoảng 113.116 tỷ đồng, song con số này mới chỉ đáp ứng được 17% nhu cầu, chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư cả nước. Việc sử dụng vốn tại nhiều địa phương lại kém hiệu quả.

Cộng đồng nông thôn vẫn phải dựa vào nông nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan đến nông nghiệp.

Tại Hội nghị các nhà tài trợ “Phát triển nông thôn công bằng và bền vững”, do Bộ NN-PTNT tổ chức ngày 7/11, Bộ NN-PTNT cho rằng, phát triển nông thôn đang gặp thách thức lớn khi diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp nhanh chóng (mỗi năm mất 72.000 ha), giá vật tư, lao động nông thôn ngày càng tăng, yếu kém về cơ sở hạ tầng chưa được khắc phục...

Thứ trưởng NN-PTNT Bùi Bá Bổng thừa nhận, sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn chưa thể giải quyết có hiệu quả những tồn tại mang tính cấp thiết, như tỷ lệ nghèo đói cao, thiếu việc làm, ô nhiễm môi trường, khoảng cách đời sống giữa thành thị và nông thôn ngày càng tăng.

Trong khi đó, chiến lược phát triển nông thôn dựa trên nền tảng của tăng trưởng sản xuất nông nghiệp đã không còn hợp lý trong bối cảnh những khó khăn vốn của nông thôn chậm được khắc phục, như cơ sở hạ tầng kém phát triển, quy hoạch không đồng bộ, ngành nghề phi nông nghiệp tăng trưởng chậm, DN nông thôn ít.

TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược và PTNT, cho rằng, một định hướng chiến lược mới cho nông nghiệp, nông thôn phải xây dựng nhằm đảm bảo sự phát triển dài hạn và bền vững trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa, toàn cầu hóa của Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc.

Do đó, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn sang các ngành phi nông nghiệp cần gắn bó phối hợp với kinh trế đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Trên cơ sở cải thiện môi trường đầu tư ở nông thôn, phát triển thị trường tài nguyên (lao động, vốn, đất, khoa học công nghệ) để phát huy và nuôi dưỡng nội lực của khu vực kinh tế nông thôn.

Tuy nhiên, thời gian tới, "dù tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GDP của Việt Nam có giảm thì các cộng đồng nông thôn sẽ vẫn dựa vào nông nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan đến nông nghiệp. Vì vậy, sự đầu tư ở khu vực nông thôn sẽ phải đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam", đại sứ Australia tại Việt Nam Bill Tweddell kiến nghị.

Ngay tại hội nghị, đại diện các tổ chức quốc tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục cam kết hỗ trợ cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Bộ NN-PTNT cũng đề nghị các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam các dự án đang thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm về giải quyết các vấn đề phát sinh trong nền nông nghiệp hàng hoá; giải quyết các vấn đề việc làm, tăng thu nhập cho nông dân thời toàn cầu hoá...

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng nhấn mạnh, việc xây dựng một chiến lược tổng hợp cho phát triển nông thôn đến năm 2020 phải dựa trên cơ sở lấy con người làm trung tâm với sự tham gia, cam kết dài hạn của nhiều ngành, mọi thành phần xã hội, các tổ chức quốc tế.

Viện Chiến lược và PTNT đề xuất lộ trình triển khai Chiến lược phát triển nông thôn từ 2007-2020 sẽ bao gồm ba giai đoạn: 2007-2012, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cải cách thể chế, đưa sản xuất công nghiệp về nông thôn, thu hút lao động ra khỏi nông nghiệp; 2013-2018, ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tăng mạnh số lượng DN, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn sang hoạt động phi nông nghiệp; đô thị hóa nông thôn; từ 2019 trở đi, phát triển nông thôn tập trung vào con người, hình thành nền nông nghiệp sinh thái kết hợp hài hòa nông thôn đô thị.

(Vietnamnet)


Tin khác