Báo cáo về sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong NN&PTNT 2007 và nhiệm vụ 2008

06/12/2007

Ngày 05 tháng 12 năm 2007, Bộ NN&PTNT đã có Báo cáo số: 3364/BC-BNN-VP về sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ đối với NN&PTNT năm 2007 và nhiệm vụ công tác năm 2008. Nội dung của báo cáo gồm có các phần chính sau:

I/ Sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2007

(i) Nhận xét về công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2007;

(ii) Kiểm điểm việc thực hiện quy chế của Chính phủ;

(iii) Đánh giá việc triển khai xử lý các tình huống đột xuất, bớt ngờ xảy ra;

(iv) Kiểm điểm việc xây dựng và thực hiện các đề án trong chương trình công tác năm 2007 của Chính phủ giao cho Bộ chủ trì;

II/ Chương trình công tác năm 2008 và một số kiến nghị Chính phủ

(i) Kiến nghị những công tác trọng tâm Chính phủ, Thủ tướng chính phủ tập trung chỉ đạo đối với lĩnh vực NN&PTNT năm 2008;

(ii) Danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ năm 2008.

>> Xem chi tiết báo cáo

(Nguồn: Văn phòng Bộ NN&PTNT)

Tin khác