Hội nghị lần thứ 27 Hiệp hội các nhà kinh tế học Nông nghiệp thế giới

19/08/2009

AGROINFO – Từ ngày 16 đến 22-8-2009, tại Bắc Kinh Hiệp hội các nhà kinh tế học Nông nghiệp thế giới đã tổ chức hội nghị lần thứ 25. Hội nghị sẽ bàn về những thách thức của nền nông nghiệp thế giới trong giai đoạn hiện nay...

>>>Tin liên quan:
Một cách truyền thông kết quả nghiên cứu

Thạc sĩ Phạm Quang Diệu, Giám đốc AGROINFO là một thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị này. IPSARD xin giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về hội nghị lần này. Những vấn đề được các chuyên gia, các nhà kinh tế học nông nghiệp thế giới bàn luận tại hội nghị sẽ được chuyển tải trong những bản tin tiếp theo.

Khung cảnh bên ngoài hội nghị
Hội thảo được quảng bá rộng rãi, thu hút sự chú ý của nhiều người

Một đại biểu trên đường vào phòng họp
Trên bàn nghị sự
Và các gian giới thiệu kết quả nghiên cứu được nhiều đại biểu tham quan, thảo luận

AGROINFO


Tin khác