Agecon search người bạn đồng hành của nhà nghiên cứu kinh tế nông nghiệp

24/08/2009

AGROINFO - Một trong những công việc quan trọng và khởi đầu cho một nghiên cứu đó là rà soát lại các nghiên cứu trước đây, hay còn gọi là tổng quan nghiên cứu.

Các tin liên quan:
>>>Hội nghị lần thứ 27 Hiệp hội các nhà kinh tế học nông nghiệp thế giới
>>> Một cách truyền thông kết quả nghiên cứu
Bước này hết sức quan trọng vì nó giúp hạn chế trùng lắp nghiên cứu, và quan trọng hơn là định hình khung phân tích trở thành kim chỉ nam xuyên suốt các nội dung nghiên cứu về sau.
Trước đây công việc này rất khó khăn và tốn kém vì những giới hạn về thời gian, sự sẵn có của tư liệu, và khó để biết được tìm tư liệu ở đâu. Cùng với sự phát triển của internet và sự chia sẻ thông tin tăng lên đã giúp ích rất nhiều cho người nghiên cứu có thể tìm kiếm dễ dàng các thông tin liên quan, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nơi trên thế giới. Ngày nay công cụ google đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cũng chưa cảm thấy thỏa mãn đối vứoi công cụ này khi muốn tìm kiếm các phân tích toàn văn.

Giao diện của Ageconsearch sinh động, chức năng tương tác cao cho phép người dùng khai thác thông tin từ nhiều nguồn

Một mô thức khác là công cụ tìm kiếm ageconsearch cho phép nhà nghiên cứu một công cụ mạnh để tìm kiếm các báo cáo toàn văn. Đây là một kho tư liệu khổng lồ được phân theo chủ đề; tác giả; thời gian. Ngoài ra, kho tư liệu cũng cho phép sự tương tác nhận những sự chia sẻ kết quả nghiên cứu từ người đọc. Độc giả quan tâm có thể truy cập theo địa chỉ: http://ageconsearch.umn.edu

AGROINFO


Tin khác