Điều hành xuất khẩu nông sản: Dự báo thị trường là khâu then chốt

24/08/2009

AGROINFO - Thạc sĩ Phạm Quang Diệu đã nhấn mạnh đến yếu tố dự báo thị trường khi trả lời phỏng vấn Thời báo Kinh tế Việt Nam về “Cơ chế điều hành xuất khẩu nông sản”...

Thực tế cho thấy, khâu đầu tiên của công tác phát triển thương mại là thông tin thị trường, đặc biệt là dự báo. Để vận hành nền kinh tế trong cơ chế thị trường, đối với các cấp quản lý nhà nước, thông tin dự báo giúp cho việc hình thành một chiến lược đầu tư hiệu quả cho công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoặc tổ chức sản xuất, giúp hình thành các chính sách thích hợp để bảo vệ, hỗ trợ sản xuất trong nước. Đối với người sản xuất, kinh doanh, dự báo thị trường giúp giúp đưa ra quyết định hợp lý về đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh, chọn thị trường thích hợp. Theo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản, từ trước đến nay, doanh nghiệp rất thiếu thông tin dự báo về thị trường. Các nguồn thông tin àm doanh nghiệp sử dụng thường phải mua, lấy nguồn từ nước ngoài, thông qua tổ chức hiệp hội.

Dự báo diễn biến của thị trường nông sản là một vấn đề quan trọng

Dự báo là một công việc hết sức phức tạp, tính chính xác vẫn còn hạn chế, đặc biệt là đối với những ngành hàng nông sản khi chịu ảnh hưởng không chỉ của các yếu tố cung cầu kinh tế thông thường mà cả những yếu tố thời tiết đầy biến động. Chúng ta không thể đòi hỏi một kết quả hoàn hảo trong công tác dự báo thị trường nông sản, bởi thực tế luôn biến động, các tổ chức quốc tế với nguồn lực tài chính và nhân lực giỏi cũng vẫn dự báo sai. Tôi nghĩ điều quan trọng đó là cung cấp cho người đọc các nhận định về những xu hướng tương lai dựa trên các giả định hợp lý, còn việc có tin và áp dụng các kết quả dự báo hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của họ. Chúng ta nên đem các kết quả dự báo như là những thông tin tham khảo hơn là các kim chỉ nam. Ngoài ra, dự báo phải liên tục được cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với những biến động nhanh của thực tế.

Những báo cáo về thị trường nông sản của chúng tôi đang hướng tới tính chuyên sâu, phân tích, đánh giá tình hình thị trường dựa trên cả chuỗi sự kiện, dựa trên nhiều nguồn số liệu: Bộ NN &PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, qua các kênh thông tin từ mạng lưới cộng tác viên ở các địa phương, các doanh nghiệp. Chúng tôi phát triển các báo cáo phân tích và dự báo thị trường dựa trên các nguồn thông tin và số liệu tổng hợp được, và phương pháp dự báo định lượng có kiểm định. Các phương pháp này chúng tôi dựa trên sự tham vấn của các chuyên gia và tổ chức quốc tế. Đặc biệt trước đây là các chuyên gia của Ban Kinh tế nông nghiệp (ERS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kỹ thuật để định hình nên phương pháp phân tích ngành hàng nông sản. Thực sự thì ERS là tổ chức dự báo thị trường nông sản hàng đầu hiện nay trên thế giới. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất của phân tích và dự báo là dữ liệu thông tin căn bản, năng lực của một đội ngũ chuyên gia ngành hàng có một phương pháp luận phân tích khoa học, theo dõi sát sao các diễn biến của biến động thị trường.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng thiết lập một mạng lưới cộng tác viên để cung cấp về giá các mặt hàng nông sản chính xác và kịp thời nhất, giảm bớt độ trễ như hiện nay. AGROINFO đang từng bước tiến tới thành công trong việc trở thành người hướng đạo để góp phần chung tay cùng các doanh nghiệp ngành hàng nông sản Việt Nam vượt qua khủng hoảng, nhằm phát triển bền vững, là nhịp cầu nối thiết thực giữa nghiên cứu với thực tiễn, mở ra nhìn nhận và tư duy mới cho cộng đồng doanh nghiệp các mặt hàng nông sản.

AGROINFO (theo Thời báo kinh tế Việt Nam)


Tin khác