SARD SPS Sơ kết 6 tháng đầu năm, bàn kế hoạch 2010

11/09/2009

AGROINFO – Sáng ngày 11-9-2009, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Hợp phần Trung ương và Ban chỉ đạo hỗn hợp Dự án ARD SPS giai đoạn 2007- 2012 đã họp lần thứ 2...

Cuộc họp lần này nhằm Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2009; Triển khai kế hoạch của năm 2010 và đề xuất sửa đổi một số nội dung của chương trình Dự án.

Thứ trưởng Bùi Bá Bổng khai mạc hội nghị

Ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và bà Tove Degnbol, Phó Đại sứ Đan Mạnh ở Việt Nam là hai Đồng Trưởng ban chỉ đạo dự án đã chủ trì hội nghị.

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn báo cáo tiến độ thực hiện dự án

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trường IPSARD, cùng nhiều Đại biểu thuộc các ban ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, các địa phương thực hiện dự án đã tham gia hội nghị.

Bà Tove Degnbol, Phó Đại sứ Đan Mạnh ở Việt Nam phát biểu đánh giá hoạt động của dự án

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã trình bày Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2009 của Hợp phần Trung ương. Báo cáo của Tiến sĩ Đặng Kim Sơn đã chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đề xuất những kiến nghị giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Hội nghị đã giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện dự án

Tiếp theo đó, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn trình bày về Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2010.

Ông Triệu Văn Hùng trình bày về các Đề xuất sửa đổi các tiêu chí lựa chọn dự án nghiên cứu sinh kế vùng cao.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi nhiều ý kiến, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện dự án. Trong tuần tới, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục họp để thảo luận chi tiết về các hoạt động của dự án trong năm 2010.

AGROINFO (Hồng Vân)


Tin khác