Nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật liên quan đến thương mại của Việt Nam để phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế.

17/11/2009

AGROINFO – Ngày 16 tháng 11 năm 2009, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Nâng cao chất lượng các văn bản pháp luật liên quan đến thương mại của Việt Nam để phù hợp với các nghĩa vụ quốc tế”...

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ dự án “ Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên giai đoạn III” (EU - Việt Nam MUTRAP III). Mục đích của dự án nhằm tăng cường năng lực của Bộ Công Thương để thực hiện và phát triển chiến lược hội nhập kinh tế và thương mại của Việt Nam.

Các chuyên gia tham dự hội thảo
Tại hội thảo, ông Ulrich Schroeder, chuyên gia Dự án MUTRAP, đã thuyết trình về “Tác động của WTO và các hiệp định thương mại khác đối với Luật Thương mại và các Quy định thực thi Luật”. Ông đã đưa ra một số đề xuất như bỏ hẳn Chương II, Điều 4 của Nghị định số 72, luật Thương mại với các nội dung về văn phòng đại diện, chi nhánh. Về các dịch vụ quảng cáo, theo ông “các tổ chức kinh doanh nước ngoài muốn quảng cáo các hoạt động kinh doanh hàng hoá và dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê hoặc một công ty nước ngoài đặt trụ sở ở ngoài Việt Nam hoặc một công ty đăng ký tại Việt Nam có tối thiểu 51% tổng số vốn sở hữu của cá nhân hay công ty Việt Nam”. Với nội dung của Luật Thương mại đưa ra các danh sách hàng cấm, ông Ulrich Schroeder cho rằng nên “đưa ra một dẫn chứng giải thích có hiệu lực đối với mọi sản phẩm nêu trong bảng ở Phụ lục 2 của Nghị định 12, hoặc xoá bỏ những nghiêm cấm không giải thích được, đồng thời áp dụng một số tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn tương ứng với các sản phẩm cần nghiêm cấm”. Nhiều đại biểu tham gia hội thảo đã tranh luận xung quanh vấn đề này.

Chuyên gia Dự án MUTRAP Ulrich Schroeder
Ông Lê Đình Bá (Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế, Bộ Công thương) có tham luận về việc “Nâng cao mục tiêu, nội dung của Luật Cạnh tranh Việt Nam và kết quả thực thi”. Theo ông, 4 năm thực thi pháp luật Cạnh tranh đã cho thấy hiệu quả và khả năng thực thi pháp luật. Tuy nhiên, để nâng cao tính khả thi của Luật Cạnh tranh, cần tăng cường nâng cao nhận thức pháp luật cạnh tranh trong doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi.

Tại hội thảo, ông Demetrius Floudas, luật sư, Phó Giáo sư, Trường Hughes Hall, Đại học Cambridge (chuyên gia Dự án MUTRAP) tham gia phát biểu về “Khung pháp lý của Luật Cạnh tranh ở Việt Nam, đánh giá về tính phù hợp với các Quy định trong Luật Thương mại Quốc tế”. Ông cho rằng, về lý thuyết khuôn khổ pháp lý của Luật khá lành mạnh, tuy nhiên còn quá ít được áp dụng trong thực tiễn cuộc sống; những khác biệt ghi nhận được giữa các Nghĩa vụ Thương mại Quốc tế của Việt Nam và khuôn khổ quy định về cạnh tranh của nước này không nhiều, chúng không gây ra trở ngại khi thực thi. Trong phạm vi hội thảo, ông Demetrius Floudas cũng thuyết trình về “Tác động của WTO và các hiệp định thương mại khác đối với Pháp lệnh về Phòng vệ Thương mại - Tự vệ”. Tham luận đã rà soát lại Pháp lệnh Tự vệ của Việt Nam, nêu lên tổng quan về các biện pháp tự vệ, các tiêu chí áp dụng…..

Thành công của hội thảo góp phần hướng tới mục tiêu hỗ trợ Việt Nam thực hiện kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (SEDP) và Chương trình Hành động hậu WTO nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm nghèo thông qua hội nhập mạnh mẽ hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu của dự án EU - Việt Nam MUTRAP III.

AGROINFO (Mai Huê)


Tin khác