Trung Quốc công bố hạn ngạch nhập khẩu đường và len năm 2010

16/10/2009

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này công bố hạn ngạch nhập khẩu với mức thuế thấp của 1.945 triệu tấn đường và 287.000 tấn len cho năm 2010, con số này không đổi so với năm 2009 như một phần cam kết của Trung Quốc trong việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong tổng hạn ngạch đường thì 70% sẽ được phân bổ cho các công ty nhà nước và 30% còn lại dành cho các công ty tư nhân.

Các công ty nhập khẩu đường có thể đăng ký từ ngày 15/10 đến ngày 30/10. Bộ Thương mại sẽ cấp hạn ngạch cho các công ty có đủ điều kiện trước ngày 30/11.

Các công ty nhập khẩu len nên có các hợp đồng nhập khẩu sẵn sàng trước khi đăng ký xin hạn ngạch. Các công ty có hạn ngạch nhập khẩu đường có thể được hưởng mức thuế nhập khẩu thấp, hoặc 15% so với mức thuế 50% khi không có hạn ngạch. Nhập khẩu len thuộc hạn ngạch chỉ phải chịu thuế 1%, so với 38% đối với số lượng vượt quá hạn ngạch.

(Trích bản tin Thương mại Việt - Trung tháng 9)


AGROINFO

Tin khác