Chính sách phát triển cây trồng cần ổn định

15/10/2009

AGROINFO - Cô Nguyễn Thị Cốm, Đông La (Hoài Đức – Hà Nội): Chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì thực hiện không đồng đều, có hộ thì được, hộ thì không. Người nông dân sản xuất manh mún, tự phát, chạy theo thị trường: giá của nông sản nào cao thì đua nhau trồng, đến khi nguồn cung thừa thì mất giá, làm lỗ nặng…

Thu nhập: 1 triệu đồng / 1 tháng, từ trồng trọt và lao động làm thuê.

Người nông dân sản xuất manh mún, khó đi theo thị trường...

Khó khăn gặp phải: Bà con ở đây gặp nhiều khó khăn về đất đai canh tác. Theo quy định, mỗi khẩu chỉ được 11 thước và chỉ người nào sinh trước năm 1988 mới được cấp đất canh tác. Vì vậy, những hộ có con nhỏ rất thiệt thòi và khó khăn. Lúa thu hoạch chỉ đủ ăn, không có dư để bán, không đủ tiền cho con ăn học.

Chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì thực hiện không đồng đều, có hộ thì được, hộ thì không. Người nông dân sản xuất manh mún, tự phát, chạy theo thị trường: giá của nông sản nào cao thì đua nhau trồng, đến khi nguồn cung thừa thì mất giá, làm lỗ nặng.

Mong muốn về chính sách:

- Bà con có mong muốn được cấp nhiều ruộng hơn để canh tác và đất chia thửa to hơn để thuận lợi cho việc gieo trồng.

- Mong muốn Nhà nước có chính sách quản lý, định hướng sản xuất cho người dân.

AGROINFO (Hiếu Tâm)


Tin khác