Làm thuê để trả nợ ngân hàng

14/10/2009

AGROINFO - Ông Nông văn Sằn (xã Hợp Thành, Lào Cai): “Nếu bán trâu để trả nợ ngân hàng thì lại không còn công cụ sản xuất nữa, cũng chưa có vốn để nuôi gà, lợn nên cũng chưa biết làm thế nào...”

Nhà ông Sằn là một trong những gia đình thuộc diện khó khăn ở Thôn Cáng 1. Cả gia đình ông có 7 người, hai vợ chồng ông, 4 dứa con và 1 đứa cháu.

Anh Quốc Chinh, nghiên cứu viên của AGROINFO trao đổi với ông Nông Văn Sằn

Năm 2008, mức thu nhập của gia đình khoảng dưới 5 triệu đồng. Mức thu nhập đó theo ông không đủ chi tiêu cho một gia đình gồm 7 người khỏe mạnh. Trong gia đình ông, ông là lao động chính, thu nhập chủ yếu từ việc làm thuê được đổi công bằng lúa. Thường xuyên gia đình trong tình trạng 1 năm thì có 6 tháng thiếu ăn, phải đi làm công để sống.

Cuối năm 2008 vừa rồi, ông được nhà nước cho vay ưu đãi 30 triệu đồng, vừa làm nhà, vừa mua trâu về để cày cấy, nhà chỉ có một ít ruộng, nhưng tiền mua phân đạm không có để chăm sóc nên lúa năng suất kém nên có ruộng nhưng thu hoạch không đáng kể. Đang rất lo vì không có tiền trả nợ ngân hàng. Nếu bán trâu để trả nợ ngân hàng thì lại không còn công cụ sản xuất nữa, cũng chưa có vốn để nuôi gà, lợn nên cũng chưa biết làm thế nào. Nhà có trồng ít thảo quả nhưng sau 3 năm mới cho thu hoạch nên hiện chưa có gì thu nhập thêm

Ông mong muốn được nhà nước hỗ trợ nhiều hơn từ nhà nước, cho vay thêm để hỗ trợ sản xuất, giảm lãi suất đi vì gánh nặng lãi quá, mà thời gian trả nợ phải kéo dài ra thì mới có khả năng trả nợ. Cả gia đình đang cố gắng tìm cách làm thuê để trả nợ cho hết ngân hàng rồi mới có khả năng sản xuất nhiều hơn và lo làm giàu.

AGROINFO


Tin khác