Lâm Đồng: Tiến hành xây dựng nông thôn mới

28/07/2010

AGROINFO - Xã Tân Hội, huyện Đức Trọng là một trong 11 xã điểm trên toàn quốc được Chính phủ chọn đầu tư xây dựng mô hình nông thôn mới.

Theo đề án đã được phê duyệt, xã Tân Hội sẽ được đầu tư gần 680 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước và vốn tín dụng chiếm gần 50%, còn lại là vốn do nhân dân và các thành phần kinh tế đóng góp

Đến nay, Tân Hội đã hoàn chỉnh các bước quy hoạch và đang gấp rút triển khai xây dựng các hạ tầng cơ sở về giao thông, thủy lợi, trụ sở làm việc và gần chục mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng cũng đang xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại 11 xã khác trên địa bàn.


Theo đề án đã được phê duyệt, xã Tân Hội sẽ được đầu tư gần 680 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước và vốn tín dụng chiếm gần 50%, còn lại là vốn

Tin khác