Nghệ An: Hơn 500.000 người được hưởng lợi từ dự án hạ tầng cơ sở nông thôn

20/09/2010

Sau gần 9 năm thực hiện, dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng triển khai trên địa bàn tỉnh đã thu được những kết quả nhất định. Dự án được thực hiện tại 113 xã nghèo, thuộc 13 huyện với gần 544.000 người được hưởng lợi.

Tổng kết dự án đã có 1.218 công trình, bao gồm 1.164 công trình cấp xã và 54 công trình liên xã được đầu tư xây dựng. Với tổng nguồn vốn được giải ngân là 374 tỷ 537 triệu đồng, bằng 99% kế hoạch bao gồm cả nguồn vốn đối ứng. Để người dân tiếp cận một cách có hiệu quả, trong thời gian triển khai dự án đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho trên 88.000 lượt người tại 1.247 thôn bản về qui mô, ý nghĩa và các cách triển khai của dự án.

 

Dự án hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng triển khai trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành 3 mục tiêu đã đề ra đó là: đã nâng cao được năng lực cho cộng đồng ở xã trong việc huy động cộng đồng tham gia giám sát, quản lý xây dựng, khai thác sử dụng và quyết toán duy tu bảo dưỡng công trình; Thu hẹp khoảng cách về hạ tầng cơ sở qui mô nhỏ cho các xã nghèo; đồng thời tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập bằng tiền cho người dân địa phương.

Theo Trần Minh - Nguyễn Duy (Dân Trí)


Tin khác