Tổng quan hợp tác kinh tế quốc tế về nông nghiệp và các ưu tiên nghiên cứu

13/10/2010

AGROINFO – Buổi tọa đàm “Tổng quan về hợp tác kính tế quốc tế về nông nghiệp và các ưu tiên nghiên cứu” đã được Agroinfo tổ chức thành công.

Tại buổi tọa đàm, chuyên gia Phạm Thị Tước, Tư vấn cao cấp của IPSARD đã giới thiệu tổng quan về quá trình hợp tác quốc tế và hội nhập của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bài trình bày đã khái quát lại những nét chính trong tiến trình hội nhập của nông nghiệp Việt Nam, thông qua các hiệp định về kinh tế với khu vực và thế giới.

Trên cơ sở đó, bài trình bày vạch ra những ưu tiên cần tập trung cho quá trình nghiên cứu về quá trình hội nhập của nông nghiệp Việt Nam.

Tham dự tọa đàm có cán bộ, nghiên cứu viên của các đơn vị thuộc IPSARD. Tọa đàm này nằm trong khuôn khổ chương trình hoạt động của AGROINFO trong việc cung cấp thông tin cho cán bộ nghiên cứu của IPSARD.

KG


Tin khác