Lợi nhuận trồng lúa giữa các vùng chênh xa nhau

13/10/2010

Báo cáo sơ kết sản xuất lúa năm 2010 của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thấy giá thành sản xuất lúa bình quân cả ba vụ (gồm đông xuân, thu đông, vụ mùa) trong năm 2010 của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 3.128 đồng/kg, Đông Nam Bộ là 3.460 đồng/kg.

Trong khi đó, trả lời Pháp Luật TP.HCM vào ngày 8-10, Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong cho biết giá thu mua lúa trung bình trong chín tháng đầu năm 2010 là 4.180 đồng/kg. Như vậy, có thể thấy lợi nhuận trồng lúa giữa ĐBSCL và Đông Nam Bộ chênh xa nhau. Trong khi người trồng lúa ĐBSCL lãi 1.052 đồng/kg lúa (lãi 33% so với giá thành sản xuất) thì tại Đông Nam Bộ chỉ lãi 720 đồng/kg (lãi 20% so với giá thành sản xuất). Tuy nhiên, theo Cục Trồng trọt, trong khi sản lượng lúa của ĐBSCL năm 2010 đạt hơn 22,5 triệu tấn thì tại Đông Nam Bộ, sản lượng chỉ có 1,95 triệu tấn lúa.

Theo Pháp luật TP HCM


Tin khác