IPSARD tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và người lao động 2010

21/01/2011

Ngày 21/01/2011, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông thôn IPSARD đã tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức và người lao động. Tới dự, có Lãnh đạo Viện và toàn thể CBCNVC, người lao động của các Trung tâm, Bộ môn trực thuộc Viện.

Các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Đặng Kim Sơn – Viện trưởng Báo cáo Tổng kết công tác 2010 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Viện; Tiến sĩ Lê Đức Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Báo cáo phong trào CBCNVC và người lao động năm 2010 của Viện cùng các báo cáo của Bộ phận Tài chính do bà Nguyễn Thị Minh – Kế toán trưởng trình bày; Báo cáo của Ban thanh tra 2010 do ông Nguyễn Trọng Khương – Trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày.
Tiến sĩ - Viện trưởng Đặng Kim Sơn báo cáo Tổng kết 2010 và phương hướng 2011
 
Sau những thảo luận sôi nổi, các đại biểu đã  góp ý nhiều ý kiến để bổ sung cho Nghị quyết Hội nghị CBCNVC 2010.
Đáng chú ý, trong Nghị quyết này, năm 2011, Viện Chính sách và chiến lược phát triển Nông thôn sẽ có nhiều hoạt động nhằm tiếp tục đổi mới và xây dựng Viện vững mạnh, với một số điểm trọng tâm: Cải thiện, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tăng cường đối thoại chính sách và đẩy mạnh dịch vụ khoa học, tư vấn phát triển NNNT; ổn định, hoàn thiện bộ máy tổ chức… Đồng thời, Nghị quyết cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để thực hiện những hoạt động này.
Toàn thể cán bộ công nhân viên chức đã thống nhất về các kết quả của Hội nghị. Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2010 đã được hội nghị thống nhất tán thành 100 % thông qua. Hội nghị cũng thông qua biểu quyết bầu Ban thanh tra 2011, gồm 5 đồng chí.
Toàn thể CBCNVC của IPSARD đều tin tưởng rằng, sự nhất trí cao với Nghị quyết Hội nghị 2011 sẽ là tiền đề để bước vào năm 2011 cùng xây dựng Viện vững mạnh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Trung tâm thông tin Agroinfo

 


Tin khác