Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tuyển viên chức

31/12/2010

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 - Thụy Khuê - Hà Nội và Cơ sở Phía nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC
          Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 - Thụy Khuê - Hà Nội và Cơ sở Phía nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:
          11 Cán bộ, trong đó 01 văn thư; 01 thủ quỹ, 01 kế toán viên và 08 nghiên cứu viên.
2. Điều kiện dự tuyển:
2.1. Điều kiện chung:    
Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Pháp lệnh cán bộ công chức; Có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng; Hồ sơ có đủ văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.
2.2. Điều kiện xét tuyển: Viện tổ chức xét tuyển đối với các trường hợp sau:
2.2.1. Đối với ngạch nghiên cứu viên:
          a) Những người có trình độ Tiến sỹ, thành thạo ít nhất 1 trong các ngoại ngữ chính (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản).
b) Những người có trình độ Thạc sỹ, được đào tạo ở nước ngoài (hoặc các chương trình hợp tác với nước ngoài) bằng 1 trong các ngoại ngữ chính (Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản).
2.2.2. Đối với ngạch kế toán viên:
          Người có trình độ đại học tài chính kế toán loại khá trở lên, đã có kinh nghiệm làm công tác kế toán ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2.2.3. Đối với nhân viên văn thư, thủ quỹ:
Người có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành phù hợp hoặc ngành khác nhưng đã qua đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ từ 03 tháng trở lên.
3. Tiêu chuẩn xét tuyển
3.1. Yêu cầu trình độ dự tuyển cho từng vị trí tuyển dụng:
Có bản thống kê chi tiết kèm theo
 
3.2. Yêu cầu về tin học:
        Sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công tác chuyên môn.
3.3. Yêu cầu về khả năng và thứ tự ưu tiên trong xét tuyển:
          Yêu cầu đối với kế toán, văn thư, thủ quỹ:
          - Thành thạo nghiệp vụ, kỹ năng theo vị trí công tác.
          - Có nhiều kinh nghiệm trong công tác, cẩn thận, cần cù, trung thực.
          - Ngoài ra, nhân viên văn thư yêu cầu có kỹ năng quản lý văn phòng (lưu trữ, văn thư, viết văn bản,…); có khả năng giao dịch (giao tiếp, xử lý tình huống, trình bày.. ..).
          - Ưu tiên người biết tiếng Anh.
Yêu cầu đối với cán bộ nghiên cứu:
          - Có khả năng nghiên cứu độc lập, có kỹ năng phân tích, nghiên cứu chính sách.
          - Ưu tiên (1) người được đào tạo ở các nước phát triển, hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc về nông nghiệp nông thôn Việt Nam, quen với công tác nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn.
          - Ưu tiên (2) những người có công trình công bố trên các tạp chí, ấn phẩm chuyên ngành chính thức, có kết quả học tập tốt.
- Ưu tiên (3) những người thành thạo các phần mềm phân tích, thống kê như Excel, STATA, Eview, SPSS, v.v..
- Ưu tiên (4) người dân tộc thiểu số; con gia đình chính sách và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của Nhà nước.
4. Các bước tuyển chọn:
- Người dự tuyển sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ được Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ. Nếu nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau thì Hội đồng tuyển dụng sẽ bổ sung nội dung phỏng vấn trực tiếp để lựa chọn người có kết quả cao nhất.
          - Người trúng tuyển sẽ được Viện ký hợp đồng làm việc lần đầu (để thử việc) theo quy định của Nhà nước. Những người đã có thời gian làm hợp đồng có đóng BHXH tại Viện thì được tính vào thời gian thử việc.
          - Người trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian thử việc sẽ được bổ nhiệm vào các ngạch viên chức tương ứng.
5. Thành phần hồ sơ:
          1. Đơn xin dự tuyển viên chức (mẫu kèm theo);
2. Bản khai lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan đang công tác);
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. Bản phô tô sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);
5. Bản phô tô chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu;
6. Bản phô tô các văn bằng (kèm theo bản dịch tiếng Việt nếu là tiếng nước ngoài);
7. Bản phô tô các chứng chỉ tin học, tiếng Anh và các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
(Các giấy tờ phô tô, sau khi trúng tuyển, thí sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản công chứng hoặc có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).
6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
          1. Thời gian nhận hồ sơ:          Từ ngày 30/12/2010 đến ngày 30/01/2011 (giờ hành chính)
          2. Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.
Ghi chú:
          - Chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức và Hành chính (Số ĐT: 04-9722067).
          - Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện, hồ sơ không trúng tuyển không gửi trả lại.
          - Địa chỉ liên hệ nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức và Hành chính - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Số 16, Thụy Khuê, Hà Nội.
.

Tải mẫu đơn tuyển dụng tại đây

Chỉ tiêu Tuyển dụng


IPSARD

Tin khác