Giải ngân hơn 1.900 tỷ đồng đầu tư nông nghiệp

12/07/2011

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết tháng 6/2011, khối lượng thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn ngân sách tập trung trong ngành nông nghiệp ước đạt ước đạt 1.912,8 tỷ đồng, bằng 52,09% kế hoạch năm.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2011, các Bộ đã chỉ đạo sát sao các Ban quản lý dự án đôn đốc các nhà thầu khẩn trương tập trung thi công các gói thầu xây lắp đã được phê duyệt, các công trình lớn, các công trình cấp bách, các công trình chặn dòng, vượt lũ, đặc biệt là các công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn ODA đang ở giai đoạn gấp rút hoàn thành theo cam kết với các nhà tài trợ. Do vậy, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn các công trình dự án thuộc khối thủy lợi đạt cao so với kế hoạch Nhà nước giao và so với cùng kỳ năm 2010.
Cụ thể như các dự án: thủy lợi lưu vực sông Hồng; thủy lợi các tỉnh miền Trung; Quản lý rủi ro thiên tai; thủy lợi Phước Hòa… Ngoài ra, các dự án thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cũng vẫn duy trì được tiến độ thi công, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu, đặc biệt là các công trình cần phải đẩy nhanh tiến độ chặn dòng, vượt lũ: Hồ Cửa Đạt, Hồ Định Bình, Hồ Krong Pach Thượng, Hồ Bản Mồng, Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, Hệ thống thủy lợi sông Ray, Dự án JA Mơ…
Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn còn có một số công trình ở địa bàn miền núi, các công trình mới mở, các công trình chưa có mặt bằng thi công hoặc kỹ thuật thi công phức tạp đều bị chậm tiến độ. Để khắc phục thực tế này, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình./.
Theo Báo Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30701&cn_id=467762


Tin khác