Bắc Ninh: Đảm bảo cho người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

12/07/2011

Theo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 35 công trình cấp nước, trong đó có 25 công trình cấp nước tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng, 10 công trình đang thi công, đưa tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh lên đến 91%, tương đương trên 800.000 người, trong đó số dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Việt Nam đạt 63%.

Mặc dù vậy, hiện nay các hộ gia đình ở khu vực nông thôn vẫn đang sử dụng nhiều loại hình cung cấp nước khác nhau và còn nhiều hình thức cung cấp chưa bảo đảm và khó kiểm soát theo tiêu chuẩn về chất lượng nước và vệ sinh môi trường. Bắc Ninh có 4 con sông chính chảy qua là sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình và Ngũ huyện khê. Ở khu vực các huyện, thị: Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong có trữ lượng nước ngầm phong phú nên nguồn nước đủ cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Tuy nhiên những năm gần đây nguồn nước ngầm, nước mặt trên địa bàn toàn tỉnh đang có dấu hiệu ô nhiễm và cạn kiệt gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân nông thôn. Thêm vào đó, tại các địa phương có làng nghề, vấn đề vệ sinh môi trường hiện vẫn còn khá nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tình trạng rác thải đổ tràn ngập không được thu gom, xử lý, chôn lấp gây ô nhiễm môi trường. Ở một số vùng nông thôn, nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi không qua xử lý đổ tràn ra ao, hồ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước ngầm. Ngoài ra, sự lạm dụng phân bón và các chất hóa học trong nông nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước làm suy giảm đa dạng sinh học…
Với mục tiêu đến năm 2015, Bắc Ninh có 100% dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh và vấn đề vệ sinh môi trường khu vực nông thôn được thực hiện tốt, tỉnh chú trọng triển khai các dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền cải thiện thói quen sử dụng, xử lý nước và giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Đối với các làng nghề có mức ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tỉnh dự kiến triển khai đề án xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; thực hiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư… Đây là những động thái tích cực nhằm cải thiện vấn đề nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.
Theo TTXVN

Tin khác