Tập huấn công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn

30/06/2011

Ngày 27/6, tại Phú Yên, Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn cho gần 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các Trung tâm dạy nghề và cán bộ xã của 15 tỉnh khu vực miền Trung- Tây nguyên.

 
Hội nghị tập huấn tại Phú Yên
 
Trong thời gian 3 ngày (27-29/6), các đại biểu được nghe các vấn đề về định hướng công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn; mục tiêu và chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn; kinh nghiệm và một số giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Thông tin tại hội nghị cho biết, mục tiêu của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động trong cả nước. Trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Giai đoạn 2011-2015, sẽ đào tạo nghề cho khoảng 800.000 lao động nông thôn, thí điểm các mô hình dạy nghề, phấn đấu tỉ lệ có việc làm sau học nghề đạt 80%. Mỗi lao động học nghề ngắn hạn là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số…sẽ được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/khóa học; lao động nông thôn học nghề sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn theo quy định. 
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30179&cn_id=466194


Tin khác