Thị trường nông sản Việt Nam 2012 sẽ ra sao?

22/02/2012

Kinh tế Việt Nam trong năm qua tăng trưởng chậm lại với nhiều bất ổn, lạm phát cao, khả năng thanh khoản kém của hệ thống ngân hàng, cán cân thương mại thâm hụt, nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Nông nghiệp được coi như cứu cánh của cả nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 4%, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người dân, tạo giá trị xuất khẩu đạt 25 tỷ USD (chiếm 22% kim ngạch XK cả nước) và là ngành duy nhất có thặng dư XK ròng đạt 18 tỷ USD năm 2011.

Trong thời gian tới, nông nghiệp vẫn là yếu tố hết sức quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Nền nông nghiệp Việt Nam đã từ giai đoạn phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu hướng tới việc nâng cao hiệu quả, chất lượng và tăng trưởng bền vững.
Trong bối cảnh đó, công tác phân tích và dự báo thị trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Rất nhiều mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam như gạo, cà phê, thủy sản…thường xuyên vấp phải tình trạng được mùa mất giá, nông dân chạy theo tín hiệu thị trường ngắn hạn gây lãng phí lớn nguồn lực và của cải cho xã hội. Các nhà đầu tư cũng gặp phải nhiều khó khăn khi tiến hành đầu tư vào các vùng chuyên canh và chế biến nông sản lớn. Nếu công tác dự báo thị trường nông sản không được cải thiện, không chỉ ngành nông nghiệp Việt Nam mà cả sự phát triển bền vững của xã hội cũng bị ảnh hưởng sâu sắc.
Trước thực trạng này, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), đã đẩy mạnh nghiên cứu về các ngành hàng cả trong và ngoài nước. Năm 2012, IPSARD sẽ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Hội thảo triển vọng thị trường Nông nghiệp Việt Nam, tập trung vào các ngành hàng quan trọng như: Gạo, chăn nuôi, thủy sản, cà phê và ca cao. Ngành thủy sản và cà phê hiện đóng vai trò đầu tàu trong XK nông lâm thủy sản nói riêng và XK của cả nước nói chung. Hội thảo cũng xem xét những điểm sáng trong ngành nông nghiệp và đúc kết các bài học kinh nghiệm thành công trong tổ chức ngành hàng: Mô hình cánh đồng mẫu lớn, liên kết công tư, nối kết người sản xuất với chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường nông sản trong nước….
Chuyên gia của các tổ chức nghiên cứu hàng đầu trong nước và quốc tế (Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Nông Lương LHQ, Bộ Nông nghiệp Mỹ, Ủy ban Nghiên cứu Kinh tế Nông nghiệp và Nguồn lực Úc, Viện Nghiên cứu Chinh sách Lương thực Quốc tế, Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế, Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế, Đại học Berkeley, Đại học Copenhaghen, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Đại học Quốc gia, Đại học Cần Thơ, các cơ quan hoạch định chính sách, hiệp hội liên quan…) sẽ trình bày các thông tin, dự báo cung cầu, giá cả cũng như các chủ trương chính sách mới cho phát triển các ngành hàng nông sản trọng điểm...
Hội thảo sẽ diễn ra trong 2 ngày 6-7/3/2012.
Theo Nông nghiệp VIệt Nam

Tin khác