Sẽ nhập khẩu hơn 100.000 tấn muối

21/02/2012

Theo dự báo của Bộ NNPTNT, tổng nguồn cung muối năm 2012 của cả nước là 1,52 triệu tấn, trong đó lượng muối tồn kho năm 2011 là 170.000 tấn, sản xuất trong nước 1 triệu tấn.

Trong khi đó, nhu cầu muối cho năm 2012 là 1,45 triệu tấn, như vậy cung vượt cầu 70.000 tấn.
Tuy nhiên, qua dự báo cân đối cung cầu muối năm 2012 và để tạo điều kiện hỗ trợ diêm dân tiêu thụ được muối trong nước sản xuất, Bộ NNPTNT thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối với số lượng 102.000 tấn. Trong đó, các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng muối làm nguyên liệu sản xuất trong lĩnh vực y tế là 2.000 tấn và trong lĩnh vực hóa chất là 51.000 tấn.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác