Đề xuất tạm trữ 200.000 tấn đường

21/02/2012

Bộ NNPTNT vừa có công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị về một số biện pháp điều hành, sản xuất, tiêu thụ, xuất, nhập khẩu đường năm 2012.

Theo đó, Bộ NNPTNT đồng ý với đề nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam về thời gian nhập khẩu 71.000 tấn đường trong hạn ngạch thuế quan bắt đầu từ tháng 6 tới đây.
Tuy nhiên, hiện nay đang chính vụ sản xuất, lượng đường tồn kho nhiều, các doanh nghiệp đường đang gặp khó khăn về vốn, nên cần ưu tiên để tiêu thụ đường trong nước. Do đó, Bộ NNPTNT đề nghị Bộ Công Thương trình Chính phủ cho tạm trữ 200.000 tấn đường với thời gian 6 tháng nhằm tạo điều kiện cho các nhà máy tăng hạn mức tín dụng để đảm bảo vốn sản xuất.
Theo Nông thôn ngày nay

Nguồn: http://danviet.vn/77171p1c25/de-xuat-tam-tru-200000-tan-duong.htm


Tin khác