Dồn điền đổi thửa ở Sóc Sơn: Khâu đột phá xây dựng nông thôn mới

21/02/2012

Sóc Sơn là huyện có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất Thành phố Hà Nội với hơn 13.200ha (chiếm 43,8% tổng diện tích tự nhiên), nhưng tình trạng đồng đất cao thấp xen kẽ, ruộng đất manh mún, bình quân mỗi hộ từ 10-18 ô thửa... Trước thực tế trên, năm 2010, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo 2 xã Tân Hưng và Minh Trí làm điểm dồn điền đổi thửa, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới.

Thực tiễn từ các xã điểm
Xã Tân Hưng có 900ha diện tích tự nhiên, trong đó có 557ha đất nông nghiệp. Toàn xã có gần 1.700 hộ gia đình với 8.400 nhân khẩu đang quản lý và sử dụng gần 32.000 thửa ruộng, trong đó, thửa lớn nhất là 800m2, thửa nhỏ nhất là 26m2. Hằng năm, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm khoảng 50% tổng giá trị thu nhập toàn xã, nhưng hầu hết diện tích chỉ cấy 2 vụ lúa và 1 vụ ngô/năm, có nhiều cánh đồng chỉ cấy được một vụ còn một vụ bỏ không do đồng úng trũng hoặc khô hạn. Giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp chỉ đạt 35-40 triệu đồng/ha/năm. Theo kết quả rà soát hiện trạng nông thôn theo 19 tiêu chí về nông thôn mới, địa phương có 5/19 tiêu chí đạt trên 50%. Đây là một tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung của huyện.
Ruộng đất ở Sóc Sơn khi chưa dồn điền đổi thửa.
 
Thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, đồng ruộng của Tân Hưng đã được cán phẳng, chia lại cho các hộ đúng diện tích được giao. Trước đây trung bình mỗi hộ có 18 ô thửa ở tất cả các cánh đồng nay rút xuống thành 1 ô thửa. Tất cả các thửa ruộng đã có đường giao thông với mặt cắt nhỏ nhất là 4m, rộng nhất lên tới 8m chạy qua và hệ thống kênh dẫn nước đến từng thửa ruộng.
Để bảo đảm cho kịp thời gian vào vụ mới, xã Tân Hưng đã chỉ đạo 3 thôn làm trước là Cẩm Hà, Hiệu Chân và Ngô Đạo. Tại 3 thôn, Ban chỉ đạo đã thuê máy móc về đào đắp lại toàn bộ hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Theo đó, tại khu đồng thôn Ngô Đạo đã hình thành 31 tuyến đường với tổng chiều dài gần 22km; 28 tuyến đường mương dài 20km; thôn Hiệu Chân đã đào đắp được 18 tuyến đường tổng chiều dài 5,6km, 16 tuyến đường mương và làm mới 50 cống nội đồng...
Xã Minh Trí có tổng diện tích tự nhiên khoảng 24.400ha, trong đó đất nông nghiệp là 405ha. Toàn xã hiện có gần 2.000 hộ sản sử dụng đất nông nghiệp trến gần 16.000 thửa ruộng trên các cánh đồng khác nhau, bình quân 8 thửa/hộ. Xã Minh Trí chọn thôn Thắng Hữu làm điểm của xã với diện tích 70ha với 259 hộ. Thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, thôn Minh Thắng đã tiến hành cán phẳng, quy hoạch ruộng đất theo từng khu, từng khoảnh và giao mỗi hộ 2 thửa theo đúng diện tích, đồng thời xây dựng hệ thống lại giao thông thủy lợi nội đồng...
Khâu đột phá xây dựng nông thôn mới
Sau khi thực hiện thành công ở 2 xã làm điểm, huyện Sóc Sơn đã quyết định tổ chức mở rộng công tác dồn điền đổi thửa tại các xã còn lại. Với cơ chế, chính sách phù hợp, công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã nhận được sự hưởng ửng của toàn dân, tính đến hết tháng 12/2011, huyện Sóc Sơn có 20 xã, tổng số 38 thôn thực hiện công tác dồn điền đổi thửa với diện tích khoảng 3.780 ha, đạt 40% diện tích cần dồn. Năm 2012, huyện Sóc Sơn quyết tâm hoàn thành việc dồn điền đổi thửa toàn bộ các vùng sản xuất nông nghiệp ổn định. Năm 2012 – 2014 sẽ triển khai công tác đo đạc bản đồ địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền để làm cơ sở cho việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp theo địa điểm mới cho các hộ gia đình, cá nhân.
Từ thành công trong công tác dồn điền đổi thửa đã góp phần đem lại bộ mặt mới cho nhiều khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Kết quả bước đầu cho thấy, dồn điền đổi thửa đã giải quyết được cơ bản tình trạng manh mún và phân tán ruộng đất cho người nông dân. Từ chỗ phải canh tác trên nhiều thửa ruộng ở các cánh đồng khác nhau nay chỉ tập trung sản xuất tại 1 – 2 thửa, tạo thuận lợi cho việc thực hiện cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu suất lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nông thôn mới.
Ruộng đất ở Sóc Sơn khi đã dồn điền đổi thửa.
 
Bên cạnh đó, công tác dồn điền đổi thửa ở huyện Sóc Sơn đã góp phần quy hoạch lại giao thông thủy lợi nội đồng theo hướng sản xuất lớn, là điều kiện để đầu tư cơ sở hạ tầng, đưa cơ giới hóa vào ruộng đồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Ngoài ra, dồn điền đổi thửa là cơ sở để quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch và dành quỹ đất cho các cơ sở phúc lợi xã hội.
Năm 2012, sau khi cơ bản hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa, huyện Sóc Sơn sẽ xây dựng một số vùng sản xuất hàng hóa như xây dựng vùng sản xuất chè tại xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ với diện tích 650ha; vùng sản xuất hàng hóa và thủy sản tại Tân Hưng và Bắc Phú với diện tích hơn 1.000ha; vùng trồng hoa cây cảnh, cây ăn quả tại Minh Phú, Minh Trí, Xuân Giang, Bắc Sơn, Hồng Kỳ... Đặc biệt, vùng sản xuất rau hữu cơ và rau an toàn tại Thanh Xuân, Đông Xuân, Việt Long, Hiền Ninh... với diện tích 1.800 ha. Đây là những vùng sản xuất sẽ được ứng dụng những công nghệ hiện đại nhằm góp phần tích cực cho xây dựng nông thông mới trên địa bàn huyện.
Có thể nói, công tác dồn điền đổi thửa đối với đất nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng quyết định đến thành công của việc xây dựng nông thôn mới ở Sóc Sơn. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá, để thúc đẩy sản xuất nông sản hàng hoá, đẩy mạnh thâm canh và đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng, làm giảm chi phí sản xuất và hình thành tư duy làm ăn mới. Đồng thời, thông qua dồn điền đổi thửa để quy hoạch lại đồng ruộng, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới của huyện, thẩm định xong đồ án quy hoạch. Từ nay đến năm 2015, Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 10 xã và hoàn thành tối thiểu 10/19 tiêu chí tại 15 xã còn lại; hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 100% các xã vào năm 2020.
Trong năm 2012, Sóc Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại xã điểm Mai Đình và công tác quy hoạch ở tất cả các xã; tăng cường tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng nông thôn mới; kêu gọi người dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, mang lại lợi ích cho gia đình mình và cho cộng đồng…/.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn: http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30066&cn_id=507408


Tin khác