Tích cực gieo cấy và chăm sóc lúa Xuân kịp theo cơ cấu và thời vụ

08/02/2012

Để góp phần thúc đẩy sản xuất vụ Đông Xuân 2011- 2012 đạt kết quả cao, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa khuyến cáo các địa phương khẩn trương kiểm tra diện tích lúa đã gieo cấy đồng thời gieo cấy bổ sung bằng các giống lúa ngắn ngày để kịp theo cơ cấu và thời vụ.

Cụ thể, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề nghị Trung tâm Khuyến nông các địa phương vùng Bắc Trung bộ tập trung hướng dẫn nông dân kiểm tra những diện tích mạ và lúa đã gieo cấy, xác định những diện tích lúa bị chết rét phải gieo cấy lại hoặc cấy dặm; khẩn trương gieo bổ sung bằng các giống lúa ngắn ngày để cấy theo cơ cấu và thời vụ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn. Những nơi có điều kiện chủ động tưới tiêu áp dụng biện pháp gieo thẳng ưu tiên gieo cấy trước đối với các diện tích sẽ gieo cấy lúa để không bị chậm thời vụ của vụ lúa này. Tranh thủ thời tiết ấm lên chăm sóc, giữ đủ nước, bón phân cân đối cho lúa đã cấy để lúa sinh trưởng kịp thời. Khẩn trương trồng mới, trồng dặm và trồng lại; chăm sóc các cây màu, cây công nghiệp để đảm bảo thời vụ. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.
Đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du, miền núi phía Bắc cần hướng dẫn nông dân tập trung nhân lực và phương tiện để nhanh chóng lấy nước đợt 2 theo lịch thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo đủ nước làm đất và dự trữ tối đa nguồn nước trong các kênh, mương, ao, hồ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước để dưỡng lúa sau khi cấy. Khẩn trương làm đất kỹ để gieo cấy lúa Xuân kịp thời vụ. Những chân ruộng cao hoặc vùng không chủ động nguồn nước tưới đến cuối vụ cần vận động, hướng dẫn nông dân chủ động chuyển sang trồng rau, màu, cây công nghiệp hoặc trồng cỏ phục vụ chăn nuôi để đạt hiệu quả cao hơn.
Những nơi có điều kiện tưới tiêu chủ động cần đẩy mạnh hướng dẫn nông dân mở rộng phương thức gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng để giảm chi phí lao động và tăng năng suất. Ngoài ra, tranh thủ thời tiết ấm và mưa ẩm để đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng và chăm sóc các cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày vụ Xuân; tích cực chăm sóc cây công nghiệp dải ngày, cây ăn quả để cây phục hồi và sinh trưởng mạnh sau rét.
Bên cạnh việc chú trọng các biện pháp đối với công tác trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng yêu cầu Trung tâm Khuyến nông các địa phương tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn, giữ ấm cho gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; tăng cường các biện pháp tiêu độc khử trùng, bảo đảm nhiệt độ chuồng nuôi, đặc biệt đối với đàn gia cầm. Thường xuyên thông tin cho người chăn nuôi về diễn biến thời tiết và phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho trâu, bò như: làm áo ấm bằng bao tải, rơm, đốt đống nhấm.... Khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C hướng dẫn nông dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, công tác thông tin tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi để nâng cao ý thức trong việc chủ động phòng chống rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.
Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, thường xuyên kiểm tra, phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại cây con trong vườn ươm. Hướng dẫn nông dân tranh thủ thời tiết có mưa ẩm chuẩn bị đất trồng rừng cho vụ Xuân; đồng thời tích cực chăm sóc rừng đã trồng từ năm trước như: tỉa cành, phát dọn thực bì, dây leo, cây bụi.
Về thủy sản, khuyến cáo các địa phương chú ý các biện pháp phòng trị các bệnh trên cá khi thời tiết chuyển từ mùa Đông sang mùa Xuân. Tiến hành cải tạo ao nuôi như nạo vét bùn, vệ sinh khử tạp, phơi nắng, lấy nước thau rửa ao nuôi, củng cố bờ bao, cống lấy nước để chuẩn bị thả giống vụ mới khi thời tiết nắng ấm và con giống đủ tiêu chuẩn…/.
Theo cpv.org

 


Tin khác