Đắk Lắk: Ổn định diện tích cây lương thực có hạt đến năm 2015

21/02/2012

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đến năm 2015, diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt trên địa bàn trên 200.000 ha và đạt sản lượng trên 1,1 triệu tấn lương thực, tăng gần 4.000 ha so với hiện nay. Đây cũng là địa phương đầu tiên của khu vực Tây Nguyên đạt sản lượng lương thực trên 1 triệu tấn từ năm 2010 trở lại đây.

Tỉnh Đắk Lắk đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các công trình thuỷ lợi, hệ thống kênh mương dẫn nước, nâng cao năng lực tưới để tăng diện tích gieo trồng cây lúa nước từ 1 vụ lên 2 vụ, với diện tích trên 72.000 ha. Tỉnh cũng thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh đạt năng suất bình quân bình quân 58,2 tạ thóc/ ha. Tỉnh tăng diện tích cây ngô lai trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, nhất là chuyển một số diện tích đất nương rẫy, đất lúa cạn, đất cây dài ngày kém hiệu quả sang trồng ngô lai. Tỉnh đảm bảo diện tích gieo trồng ngô hàng năm đạt 130.000 ha, chủ yếu ngô vụ hè thu và thu đông, chuyển trên 3.000 ha đất ruộng không chủ động được nguồn nước trong vụ đông xuân sang trồng ngô nếp, ngô lai. Trong vài năm trở lại đây, tỉnh Đắk Lắk cũng đã đưa các giống lúa lai mới có chất lượng, có năng suất cao như như ML48, OM4900, Nhị ưu 838, HT1, Q5, GS9, TH3-3...và các giống ngô lai mới như NK67, NK46, NK54, NK72, C919, G49...vào sản xuất đại trà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa của các huyện không những đưa các giống lúa mới, ngô mới vào sản xuất mà còn thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh để đạt năng suất cao. Đồng bào dân tộc Êđê, M’nông ở vùng sâu của các huyện Lắk, Krông Bông, Ea H’Leo, Ea Kar xem cây ngô lai là cây xoá đói giảm nghèo nhanh, bền vững và có hiệu quả nhất. 
Ngay trong năm 2012, tỉnh Đắk Lắk có kế hoạch gieo trồng trên 196.200 ha cây lương thực có hạt, thâm canh tốt để đạt sản lượng 1.038.000 tấn lương thực, trong đó, có 123.000 ha ngô, với sản lượng 637.600 tấn còn lại là diện tích cây lúa nước./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=507969


Tin khác