Giá lúa gạo giảm mạnh

22/02/2012

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến cuối tuần rồi, giá lúa khô loại thường ở ĐBSCL đã giảm từ mức 5.650–5.750 đ/kg của tuần trước xuống còn 5.250-5.400 đkg (giảm 350-400 đ/kg), lúa khô chất lượng cao cũng từ mức 5.800–5.900 đ/kg giảm xuống còn 5.450–5.600 đ/kg (giảm 300-350 đ/kg). Gạo hàng hóa cũng giảm mạnh.

Cụ thể gạo nguyên liệu loại 1 từ mức 7.550–7.650 đ/kg xuống còn 7.150–7.300 đ/kg (giảm 350-400 đ/kg), gạo nguyên liệu làm gạo 25% tấm từ 7.400–7.500 đ/kg xuống 6.900–7.050 đ/kg (giảm 450-500 đ/kg). Gạo thành phẩm 5% tấm tại mạn tàu hiện 8.300–8.450 đ/kg (giảm 450-500 đ/kg), gạo 15% tấm 7.850 – 8.000 đ/kg (giảm 400-450 đ/kg) và gạo 25% tấm khoảng 7.550–7.700 đ/kg (giảm 350-400 đ/kg).
Giá lúa gạo giảm là do đầu ra xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến giữa tháng 2, cả nước ta mới XK được 430 ngàn tấn gạo, chưa bằng cả tháng 1 năm ngoái (trên 484 ngàn tấn). Trong khi vụ Đông xuân 2011-2012 đang bước vào thu hoạch rộ. Đến nay, các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch được 245.000 ha, năng suất bình quân trên diện tích đã thu hoạch khoảng 6,24 tấn/ha, sản lượng đã thu hoạch được khoảng 1,52 triệu tấn.
Theo Nông nghiệp Việt Nam

Tin khác