DN nông nghiệp nông thôn cần được tạo điều kiện hơn nữa

28/02/2012

Sau 4 năm triển khai, Dự án Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong lĩnh vực nông nghiệp – giai đoạn 2 và 3 do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Ipsard) đã xây dựng được kênh thông tin hai chiều giữa cộng đồng DN nông nghiệp nông thôn và các nhà hoạch định chính sách. Đây được coi là nền tảng cho mô hình kết nối hiệu quả giữa những người thụ hưởng chính sách và các nhà hoạch định ở tất cả các ngành và lĩnh vực khác.

DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn rất cần nhiều chính sách hấp dẫn hơn nữa.
Dự án được triển khai bắt đầu từ tháng 01/2009 và kết thúc vào đầu tháng 3/2012. Đến nay, Dự án đã hoàn thành các hoạt động như xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp vừa và nhỏ nông nghiệp nông thôn; thí điểm một số mô hình gắn kết doanh nghiệp và nông dân; cũng như phát triển kênh thông tin đối thoại chính sách về những vấn đề vướng mắc nổi cộm của doanh nghiệp làm cơ sở đề xuất chính sách phát triển DNVVN nông nghiệp nông thôn.
Dự án cũng đã xây dựng thành công chỉ số môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh cho các tỉnh và huyện ở khu vực nông thôn Việt Nam. Các chỉ số môi trường kinh doanh cấp tỉnh và huyện có thể là những công cụ thể chế chính quyền địa phương đánh giá, giám sát môi trường kinh doanh của địa phương mình đối với hộ kinh doanh, từ đó đưa ra các định hướng chính sách phát triển kinh doanh hộ phù hợp.
Ngoài ra, hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu về chính sách hỗ trợ của các cấp, ngành đối với DNVVN tập hợp trong dự án có ích cho quá trình khởi sự và phát triển của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn.
Hiện, quy mô kinh doanh của các hộ cá thể ở khu vực nông thôn còn nhỏ, sử dụng ít lao động, vốn vay chiếm tỷ lệ rất thấp, mặt bằng kinh doanh chật chội và chỉ có khoảng 27,5% số hộ có đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn và chậm được cải thiện ngay cả ở những thành phố lớn, có sự phát triển kinh tế mạnh thời gian qua. Trong khi đó, mấu chốt của việc phát triển sản xuất, giảm nghèo ở khu vực nông thôn hiện nay là gắn kết được nông dân với doanh nghiệp. 
Theo TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Ipsard, nông dân không thể trụ vững nếu không có doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp cũng không thể đứng vững nếu không có chính sách trợ giúp từ Nhà nước. Mặc dù đến nay, Chính phủ đã có Nghị định 61 khuyến khich doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn song dường như chính sách này vẫn chưa đủ sức hấp dẫn.
Điều đáng nói, hiện nay hầu hết các chính sách thu hút DNVVN về nông thôn lại chỉ mang tính chất hỗ trợ trong khi cái doanh nghiệp cần nhiều hơn chính là các chính sách tạo điều kiện, thu hút tốt nhất. Do đó, Nhà nước cần có cơ chế pháp lý minh bạch, rõ ràng để thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp với nông dân và nông thôn.
Theo Kinh tế nông thôn

Nguồn:http://kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/dndn/2012/2/32829.html


Tin khác