THƯ MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ HỘI THẢO

10/10/2011

 
Kính gửi: ……………………………………………………………………………..
Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT có nhu cầu thuê dịch vụ phục vụ cho hai hội thảo “ Công bố hợp tác quan hệ đối tác nghiên cứu tăng cường năng lực và thông tin ” và hội thảo “ Nhóm kỹ thuật hỗn hợp – Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án năm 2012 ” với nội dung như sau :
· Phòng họp hội thảo :
Tiêu chuẩn 100 người trở lên bao gồm : Hoa tươi trang trí, hệ thống ánh sáng, biển chỉ dẫn ( 01 phòng/ngày )
· Teabreak bao gồm :
Trà, cà phê, hoa quả bánh ngọt ( 02 lần/người/ngày )
· Địa điểm và thời gian :
Địa điểm : 20 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Thời gian : 25/10/2011
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2011
Địa chỉ liên hệ :
Lê Thị Kim Chung
Trung tâm Thông tin PTNNNT
Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04 39725153

Thời gian nhận báo giá trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo.


Tin khác