Thư mời chào hàng

19/09/2011

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ nông nghiệp nông thôn Việt Nam (DNVVN NNNT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tổng thể 5 năm “Nghiên cứu các đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn giai đoạn 2006-2010” do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện.

Để tạo diễn đàn trao đổi giữa các doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn trong và ngoài nước, các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách... nhằm cập nhật tiến trình thực hiện liên kết công tư trong lĩnh vực nông nghiệp và thảo luận các giải pháp tăng cường hiệu quả của liên kết và của các bên tham gia trong liên kết này. Trung tâm thông tin tổ chức hội thảo xúc tiến liên kết công tư tổ chức ngày 05/10/2011 tại TP HCM. Kết quả của hội thảo này sau đó sẽ được sử dụng như những bài học kinh nghiệm cho việc liên kết công tư để phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp nông thôn tại một địa phương cụ thể.Để quảng bá và thu hút đầu tư một cách rộng rãi đến tất cả các doanh nghiệp trong cả nước, Trung tâm thông tin PT NNNT có nhu cầu đưa tin về hội thảo này lên truyền hình . Trung tâm thông tin PT NNNT kính mời các đơn vị truyền thông tham gia chào hàng, chi tiết công việc cụ thể xem file đính kèm.
Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Thị Thơm – Phòng hành chính
Trung tâm Thông tin PTNNNT
Tầng 4, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04 39725153
Thời gian nhận báo giá trong vòng 05 ngày kể từ ngày gửi thư mời.

Tin khác