Phân tích thu nhập hộ nông dân do thay đổi hệ thống canh tác vùng Đồng bằng sông Hồng

18/07/2006

Chiều ngày 4/7/2006, tại Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã diễn ra Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Phân tích thu nhập hộ nông dân do thay đổi hệ thống canh tác vùng Đồng bằng sông Hồng” do nhóm chuyên gia phát triển nông thôn thực hiện.

Chiều ngày 4/7/2006, tại Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã diễn ra Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Phân tích thu nhập hộ nông dân do thay đổi hệ thống canh tác vùng Đồng bằng sông Hồng” do nhóm chuyên gia phát triển nông thôn thực hiện.| Đây là một trong các hoạt động nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ tài trợ quỹ nghiên cứu MISPA.

Hệ thống canh tác và thu nhập hộ nông dân được nghiên cứu tại Đồng bằng Sông Hồng, phân theo 5 tiểu vùng Nông nghiệp chính: Vùng Trung du và ven đồng bằng, Vùng trũng thuần lúa, Vùng ven đô thị, Vùng đa dạng cao và Vùng duyên hải ven biển. Dựa trên phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống canh tác, nghiên cứu được thực hiện theo 3 nhóm hộ: nhóm hộ thuần nông, nhóm hộ canh tác mở rộng và nhóm hộ phi nông nghiệp.

TS. Chu Tiến Quang, chuyên gia giám sát của Báo cáo này đánh giá cao những kết quả thu được, bên cạnh đó đưa ra một số khuyến nghị cho nhóm chuyên gia hoàn chỉnh cho báo cáo cuối kỳ. 

Hoàng Ngân


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC