Về Báo cáo Việt Nam 2035

29/02/2016

Đến năm 2035 Việt Nam khát vọng trở thành một nền kinh tế hiện đại, công nghiệp hóa, xã hội hóa toàn diện và bền vững với môi trường, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của quản trị hiệu quả và có sự tham gia.

Bằng những thành tựu phát triển chóng mặt đạt được kể từ thời kì Đổi Mới, Việt Nam đã cho thấy tiềm năng hứa hẹn để thực tế hóa khát vọng kể trên. Chính phủ Việt Nam luôn ý thức được tiềm năng cũng như những thách thức đi kèm, và luôn luôn nỗ lực để hiểu rõ hơn những lợi thế này và cách để phát huy chúng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035

Vào tháng 7/2014, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra lời đề nghị Ngân hàng Thế giới cộng tác với chính phủ Việt Nam để đưa ra một bản báo cáo nhằm xác định mục tiêu lâu dài của đất nước và đề xuất một chương trình cải cách để đạt được những mục tiêu này. Sau 19 tháng làm việc và hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia từ nhiều cơ quan trong và ngoài nước. Báo cáo Việt Nam 2035 đã được công bố chính thức bởi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim vào ngày 23/2/2016. Báo cáo đã mô tả hình ảnh một Việt Nam thành công trong vòng chưa đầy 20 năm tới, và những cải cách thể chế và chính sách cần thiết để đạt được điều đó.

 

Nhóm chuyên gia của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đứng đầu là Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng đã tham gia quá trình soạn thảo báo cáo tổng hợp, chủ trì viết Chương IV về Đô thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế, chuẩn bị các báo cáo đầu vào cho Chương II về Hiện đại hóa kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân và Chương V về Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.

Nội dung chuẩn bị cho chương II liên quan đến hiện đại hóa nông nghiệp đã được nhóm chuyên gia của Viện và chuyên gia Ngân hàng Thế giới mở rộng thêm để hình thành Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 chuẩn bị công bố.

Thông tin chi tiết về báo cáo Việt Nam 2035 có thể xem ở trang web chính thức của báo cáo http://dsi.mpi.gov.vn/vietnam2035/ cũng như trang web của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam.  


Tin khác