Hội thảo Góp ý Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận

23/08/2016

Hội thảo Góp ý Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Quyết định số 4980/QĐ-BNN-HTQT về hỗ trợ xây dựng Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm có nguy cơ ở Việt Nam” – Hợp phần Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành bản dự thảo “Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó BĐKH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

TS Nguyễn Trung Kiên trình bày tóm tắt bản dựa thảo Đề án

Nhằm xin ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Đề án trước khi trình UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt, chiều ngày 23/8 tại Hà Nội, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT phối hợp Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo góp ý “Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắn với ứng phó BĐKH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tại Hội thảo, TS Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Bộ môn Nghiên cứu Thị trường Ngành hàng thuộc Viện đã trình bày tóm tắt bản dựa thảo Đề án. Mục tiêu chung của Đề án đối với tỉnh Ninh Thuận nhằm duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng gắn với thích ứng BĐKH, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực (bao gồm cả an ninh dinh dưỡng) cả trước mắt và lâu dài góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo tại tỉnh. Đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải nhà kính và các tác động tiêu cực khác đến môi trường, khia thác tốt các lợi ích về môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống rủi ro, thiên tai thích ứng với BĐKH.


Tin khác