Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

14/11/2016

Chiều 13/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 68 đại biểu hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu, nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vàcác đại biểu tại buổi gặp mặt. 

Đây là những gương mặt tiêu biểu tham dự Lễ tôn vinh được tổ chức vào tối cùng ngày, đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 Qua nghe báo cáo của các đại biểu về những công cụ, máy móc, thiết bị đã và đang được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa sản xuất của hộ gia đình nông dân với doanh nhiệp, thị trường, tạo ra chuỗi giá trị cao, bảo đảm sản xuất bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng và cảm phục những nhà nông tuy không có trình độ chuyên môn cao về khoa học - công nghệ nhưng qua thực tiễn lao động, sản xuất đã luôn luôn trăn trở, không ngừng tìm tòi, sáng tạo, tự học hỏi, tự bỏ tiền mua vật tư, máy móc để nghiên cứu, có các sáng chế, sáng kiến rất có giá trị, từ đó cải tiến hoặc chế tạo mới những công cụ, máy móc, thiết bị, ứng dụng rất có hiệu quả vào sản xuất của gia đình và địa phương. Một số công cụ, máy móc được sản xuất trên quy mô lớn, cung cấp cho cả nông dân của nước bạn Lào, Campuchia.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, trong đó hai chủ trương lớn đã và đang được tiếp tục triển khai mạnh mẽ là tái cơ cấu nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để nông nghiệp nước ta có bước chuyển biến về chất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và thu nhập của nông dân. Cùng với đó là biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả và các tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất; tổng kết thực tiễn, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước tiếp tục có các chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn các đại biểu hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trở thành những nhân tố tích cực nhất, cùng chung tay thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Các hợp tác xã, tổ hợp tác mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và tích lũy ngày càng nhiều hơn về vốn, cơ sở vật chất, kinh nghiệm quản lý. Các đại biểu là nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất cần chủ động hợp tác với các nhà khoa học, các doanh nhân nhằm hoàn thiện sáng chế, sáng kiến, đăng ký bản quyền, chuyển giao để có thể sản xuất các loại máy móc, công cụ, thiết bị trên quy mô lớn.

Theo TTXVN


Tin khác