Hội thảo tham vấn: Các nguyên tắc tự nguyện về đầu tư có trách nhiệm liên quan đến đất trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

23/05/2017

Ngày 23/5 tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin PTNNNT tổ chức hội thảo tham vấn “Các nguyên tắc tự nguyện về đầu tư có trách nhiệm liên quan đến đất trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam” nhằm thu thập ý kiến của đại diện các doanh nghiệp nông nghiệp, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai và đầu tư có trách nhiệm nhằm hoàn thiện khung nguyên tắc tự nguyện về đầu tư vào đất có trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quang cảnh Hội thảo

Tại Việt Nam, thực trạng đất đai phân tán và manh mún như hiện nay đang gây trở ngại lớn trong việc nâng cao năng suất và sản xuất quy mô lớn hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại. Trước tình hình này, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng nhiều chính sách quan trọng để khuyến khích đầu tư sản xuất quy mô lớn và thúc đẩy tích tụ đất đai.

Nhờ đó, các đầu tư vào đất đai quy mô lớn từ các doanh nghiệp và tập đoàn lớn tại Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện và ngày càng phát triển mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho các bên liên quan nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về xã hội và môi trường cũng như những lo ngại về việc các hộ nông dân quy mô nhỏ bị mất đất sản xuất hay bị gạt ra khỏi sự phát triển.

Một nhà đầu tư có trách nhiệm không nên chỉ dựa trên những tính toán về lợi ích về kinh tế mà cần phải kết hợp với các yếu tố phi kinh tế như môi trường, xã hội, văn hóa. Hướng tiếp cận đầu tư có trách nhiệm có ý nghĩa quan trọng cho chính những nhà đầu tư để đảm bảo lợi ích kích tế đat được một cách bền vững và lâu dài.

Đầu tư có trách nhiệm đóng góp to lớn trong việc tạo công ăn việc làm cho lao động nông nghiệp, đảm bảo sinh kế bền vững, đặc biệt cho các hộ nông dân nhỏ, các nhóm yếu thế và dễ tổn thương, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của xã hội, đẩy mạnh phát triển toàn diện và bao trùm.  Nếu thực hiện một cách có trách nhiệm, đầu tư vào đất nông nghiệp có tiềm năng tạo ra giá trị to lớn cho cả nhà đầu tư và cộng đồng địa phương.

Hoạt động nghiên cứu “Xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử cho đầu tư vào đất có trách nhiệm trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam” do Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (PTNNNT) - Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tiến hành thực hiện được sự hỗ trợ của Dự án quản trị đất đai khu vực sông Mê Kông (MRLG) nhằm đề xuất nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong đầu tư đất đai trong ngành nông nghiệp, giúp đảm bảo lợi ích chính đáng, bảo vệ quyền sử dụng đất và cải thiện sinh kế của các đối tượng yếu thế cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại Việt Nam.

AGROINFO


Tin khác