HỘI THẢO “TÍN DỤNG THEO CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP TẠI INDONESIA, MYANMAR VÀ VIỆT NAM”

06/12/2019

Trong bối cảnh nhiều hộ nông dân nhỏ có nhu cầu vay vốn nhưng khó tiếp cận được nguồn vốn, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) và Viện Nghiên cứu Chính sách Thực phẩm Quốc tế (IFPRI) đồng tổ chức hội thảo với chủ đề "Tín dụng theo chuỗi giá trị nông nghiệp tại Indonesia, Myanmar và Việt Nam". Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp tại Indonesia, Myanmar và Việt Nam như là một giải pháp cải thiện tiếp cận tín dụng cho hộ nông dân nhỏ.

Buổi hội thảo với sự tham gia của hơn 50 khách mời, gồm các nhà hoạch định chính sách của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Hiệp hội Ngân hàng, các đại diện từ Ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị, các tổ chức và chuyên gia trong nước và quốc tế.

Mở đầu hội thảo, ông Trần Công Thắng – Viện trưởng IPSARD tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời.

Sau đó là phần trình bày kết quả nghiên cứu về tín dụng theo chuỗi giá trị nông nghiệp tại Indonesia, Myanmar do ông Alan de Brauw (IFPRI) và tại Việt Nam do bà Catherine Ambler (IFPRI) trình bày.

Cuối buổi hội thảo là phiên thảo luận và chia sẻ thông tin về cho vay theo chuỗi giá trị nông nghiệp. Phiên thảo luận với sự tham gia của 5 đại biểu: Ông Trần Công Thắng (IPSARD), ông Nguyễn Thanh Tùng (Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp - IFAD), ông Phạm Xuân Hòe (Viện Chiến lược Ngân hàng), ông Nguyễn Hùng Cường (Oxfam) và ông Alan de Brauw (IFPRI).

Buổi hội thảo đã thu nhận được nhiều ý kiến giá trị từ tất cả các vị đại biểu và các chuyên gia đều hy vọng nghiên cứu sẽ có những đóng góp thực tiễn cho sự phát triển của tín dụng theo chuỗi giá trị nông nghiệp nói riêng và chuỗi giá trị nông nghiệp của Việt Nam nói chung.

IPSARD

 


Tin khác