Thông báo kế hoạch kiểm tra sát hạch

31/10/2019

Thông báo kế hoạch kiểm tra sát hạch

Kính gửi: Các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019

Ngày 29/10/2019, Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển – Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 đã họp kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và đối chiếu toàn bộ hồ sơ dự tuyển. Sau khi kiểm tra, Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển đã thống nhất đánh giá 07 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng sát hạch (có danh sách kèm theo).

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 thông báo kế hoạch kiểm tra sát hạch như sau:

1. Thời gian: Từ 13h30, ngày 08/11/2019 (Thứ Sáu)

2. Địa điểm: Phòng 201, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

3. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn trực tiếp

4. Nội dung phỏng vấn, sát hạch:

Mỗi thí sinh bốc thăm trả lời 04 câu hỏi từ bộ câu hỏi phỏng vấn do Hội đồng xét tuyển chuẩn bị. Mỗi câu hỏi 25 điểm.

Mỗi thí sinh có 15 phút để chuẩn bị và 30 phút để trả lời các câu hỏi.

Trong đó:

+ 01 câu hỏi hiểu biết kiến thức chung;

+ 01 câu hỏi hiểu biết về ngành, lĩnh vực;

+ 02 câu hỏi chuyên môn riêng cho từng vị trí việc làm.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các thí sinh có mặt đúng giờ để tham dự vòng sát hạch.

Thí sinh đến muộn sau khi mở đề sẽ không được tham dự vòng phỏng vấn, sát hạch. Thí sinh không tham dự vòng phỏng vấn, sát hạch sẽ bị loại khỏi kỳ xét tuyển này.

Thông báo này được công khai trên website: ipsard.gov.vn và niêm yết tại bảng tin của Viện (tầng 1&2, Tòa nhà 1, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), đồng thời gửi trực tiếp đến từng thí sinh.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

VIỆN TRƯỞNG TS. TRẦN CÔNG THẮNG


Tin khác