THƯ MỜI

16/11/2021

 

THƯ MỜI

V/v tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp máy điều hòa Panasonic 24.000BTU.       

Căn cứ vào nhu cầu mua sắm, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thông báo như sau:

1. Mời các Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh:

Hạng mục: Cung cấp máy điều hòa Panasonic 24.000BTU.

Địa điểm: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Với thông số cơ bản như sau:

 

TT

Tên thiết bị và tính năng kỹ thuật

ĐVT

SL

1

Máy điều hòa Panasonic 24.000BTU

Chiếc

1

 

Viện kính mời quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp hạng mục nêu trên.

2. Thời gian nhận báo giá: chậm nhất đến 17h00 thứ 6, ngày 19/11/2021, tại Phòng Tổ chức, Hành chính: Tầng 2 Phòng 204, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

  Điện thoại: 0243.9722067.

3. Viện sẽ chọn đơn vị thực hiện trên các tiêu chí: thông tin, xuất xứ, giá cạnh tranh, bảo hành, …

   Trân trọng./.

 


Tin khác