GTZ-AGROINFO hợp tác xây dựng mạng lưới chính sách lâm nghiệp

01/10/2007

(AGROINFO) – Ngày 19/9/2007, Trung tâm thông tin (AGROINFO) - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) đã có buổi làm việc với T.S Bernd Markurt (chuyên gia tư vấn GTZ) về việc hợp tác xây dựng mạng lưới chính sách lâm nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực thông tin. T.S Bernd Markurt là chuyên gia tư vấn của Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) phụ trách việc hỗ trợ xây dựng mạng lưới chính sách lâm nghiệp tại Việt Nam và xây dựng chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

Mạng lưới chính sách lâm nghiệp có mục tiêu hỗ trợ công tác hoạch định và triển khai chính sách lâm nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn mới. Để đạt được mục tiêu này, vai trò của thông tin là hết sức quan trọng. Việc tạo ra được một cơ chế và các hình thức trao đổi thông tin hiệu quả giữa Trung ương với các địa phương, cũng như giữa các địa phương với nhau đóng vai trò quyết định tới sự thành công của mạng lưới chính sách lâm nghiệp.

Thay mặt AGROINFO, Giám đốc Trung tâm Thông tin ông Phạm Quang Diệu cho rằng, cần phải tổ chức hoạt động thông tin dựa trên các hình thức đa dạng như website, bản tin điện tử, các diễn đàn, ấn phẩm truyền thông, v.v... Những công cụ truyền thông đa dạng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để huy động một cách hiệu quả tri thức tập thể không chỉ của các thành viên trong mạng lưới, mà còn của cả xã hội, trong việc đưa ra các đề xuất chính sách hữu ích cho các Bộ, ngành.

Với vai trò và định hướng hoạt động là "cầu nối" cho các tác nhân trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, AGROINFO có đầy đủ các nguồn lực để hỗ trợ mạng lưới chính sách lâm nghiệp Việt Nam hoạt động một cách hiệu quả.

Tin khác