Bộ NN&PTNT - Báo cáo công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2007

12/11/2007

Báo cáo số 3023/BC-BNN-VP ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ NN&PTNT về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác tháng 10 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2007.

PHẦN THỨ NHẤT Kết quả công tác tháng 10

A - Kết quả chỉ đạo điều hành sản xuất và phát triển nông thôn.

I -  Kết quả chỉ đạo điều hành sản xuất.

1 - Nông nghiệp.

1.1 Trồng trọt và bảo vệ thực vật.

a. Về trồng trọt.

- Thu hoạch lúa hè thu cả nước: Tính đến 15/10/2007, cả nước thu hoạch được 1,910 triệu ha, đạt 92,,9% kế hoạch, bằng 87,8% cùng kỳ năm 2006, trong đó ĐBSCL 1,543 triệu ha, đạt 93,2% kế hoạch, bằng 87% cùng kỳ năm 2006.

- Gieo cấy lúa mùa cả nước: Tính đến 15/10/2007, cả nước gieo cấy được 1,847 triệu ha, đạt 91,9% kế hoạch, bằng 97,9% cùng kỳ năm 2006; trong đó, miền Bắc 1,162 triệu ha, bằng 97,3% cùng kỳ năm 2006; miền Nam 684,2 ngàn ha, bằng 99,1% cùng kỳ năm 2006.

- Miền Bắc thu hoạch lúa mùa: Tính đến 15/10/2007, miền Bắc đã thu hoạch được 763,2 ngàn ha, đạt 65,7% kế hoạch ,bằng 92,2% cùng kỳ năm 2008.

- Miền Bắc gieo cấy vụ đông: Tính đến 15/10/2007, miền Bắc đã gieo trồng cây vụ đông đạt 341,7 ngàn ha, đạt 60,3% kế hoạch, bằng 82,7% cùng kỳ năm 2006; trong ngô đạt 178,4 ngàn ha, bằng 84,9% kế hoạch, bằng 98,8% cùng kỳ năm 2006; khoai lang đạt 40,6 ngàn ha, đạt 47,8% kế hoạch, bằng 66,5% cùng kỳ năm 2006; đó đậu tương đạt 54,4 ngàn ha, đạt 70,6% kế hoạch, bằng 81,8%cùng kỳ năm 2006; rau đậu các loại đạt 62 ngàn ha, đạt 41,4% kế hoạch, bằng 64,9% cùng kỳ năm 2006.

Để giúp các tỉnh miền Trung nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt do bão số 5 gây ra, ổn định phát triển sản xuất, ngày 22/10/2007, Bộ đã chỉ đạo Tổng công ty rau quả và Công ty Cổ phần giống cây trồng trung ương xuất dự trữ quốc gia 30 tấn hạt giống ngô lai cho tỉnh Ngệ An, 15 tấn ngô ngô nếp, ngô lai cho Hà Tĩnh; 62,156 tấn giống rau cho các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ngệh An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hà Nam, Hoà Bình, Phú Thọ và Sơn La gieo trồng vụ đông 2007 kịp thời vụ.

....

>> Xem Báo cáo số 3023/BC-BNN-VP


Tin khác