Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối

21/12/2007

"Tư tưởng của các nhà kinh tế và các triết gia chính trị, cả khi họ đúng lẫn họ sai đểu mạnh mẽ hơn người ta thường nghĩ". Lịch sử vẫn có giá trị với tương lai và theo một nghĩa nào đó, nó là vị quan tòa phán xét cái gì là quan trọng nhất thời, cái gì có ý nghĩa và vai trò trường cửu (Steven Pressman)

Nhà Xuất Bản : Nxb Tri Thức

Tác Giả : Todd G. Buchholz

Năm xuất bản : 2007

Số trang : 479

Kích thước : 13x20,5 cm

Giá bìa: 60.000 VND

Tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng từ các chính sách kinh tế của chính phủ và các quyết định kinh tế tư nhân. Không ai có thể trở thành một cử tri am tường hoặc thậm chí là một độc giả thông hiếu những từ nhật báo mà lại không có kiến thức về kinh tế học. Và liệu ai có thể trù tính cho tương lai mà chúng ta và con cháu chúng ta sẽ sống và làm việc, mà lại không hiểu được những lực lượng quyết định đời sống kinh tế của chúng ta?

Các kinh tế gia vĩ đại trong hai thế kỷ trước là những người có liên quan đến nhiều vấn đề chính sách quan trọng trong thời đại của họ. Họ đã nghiên cứu sự vận hành của nền kinh tế nhằm tạo ra những chính sách kinh tế tốt hơn. Nhưng mặc dù liên quan đến chính sách, họ lại không phải là nhà bút chiến hay chính trị gia, mà là những người muốn thuyết phục những người đương thời đang nắm quyền lãnh đạo chính phủ, và công chúng rộng rãi, bằng sự phân tích và những bằng chứng đáp ứng được các tiêu chuẩn của việc tranh luận mang tính chuyên nghiệp.

Adam Smith, nhà sáng lập ra kinh tế học hiện đại hồi thế kỷ XVIII, đã bác bỏ lối tư duy thời kỳ đó khi ông lập luận rằng sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế về cơ bản là có hại và rằng, lợi ích của công chúng được đảm bảo tốt nhất nhờ cạnh tranh giữa những người mua và bán riêng lẻ. Trong những năm gần đây, các chính phủ trên thế giới đều thừa nhận những ưu việt của kinh tế thị trường dựa trên kinh doanh tư nhân so với kinh tế kế hoạch hoá của chính phủ và sở hữu công việc. Việc cắt giảm thuế ở Mỹ, sự tư nhân hoá các ngành công nghiệp gia ở Anh và ở Pháp, sự trỗi dậy của nông dân Trung Quốc, và sự cải tổ kinh tế ở Liên Xô cũ mà người ta gọi là "Perestroika" đều là những hậu duệ trực tiếp của những tư tưởng kinh tế trước đây của Adam Smith.

Sách gồm 12 chương:

Chương 1: Dẫn nhập: Cảnh ngộ khốn khổ của các nhà kinh tế

Chương 2: Adam Smith trở lại

Chương 3: Mathus: Nhà tiên tri về ngày tận thế và sự bùng nổ dân số

Chương 4: David Ricardo và tiếng kêu đòi tự do thương mại

Chương 5: Trí tuệ mãnh liệt của John Stuart Mill

Chương 6: Alfred Marshall và tư tưởng cận biên

Chương 7: Các nhà thế chế cũ và mới

Chương 8: Keynes: Tinh hoa như Đấng Cứu thế

Chương 9: Cuộc chiến của các nhà tiền tệ chống lại Keynes

Chương 10: Trường phái lựa chọn công: Chính trị là một ngành kinh doanh

Chương 11: Thế giới hoang dại của những kỳ vọng hợp lý

Chương 12: Điểm tối, điểm sáng.

Trong cuốn sách này, Todd Buchholz giới thiệu một cách sống động và thông minh những tư tưởng kinh tế then chốt thông qua việc nghiên cứu các nhà kinh tế vĩ đại, những người đi sáng lập nên môn khoa học này. Thay cho những mô hình hình thức và những biểu đồ phức tạp thường là tiêu điểm của các sách giáo khoa kinh tế hiện đại, tác giả đưa ra những giải thích rõ ràng, không mang tính kỹ thuật và những ví dụ phù hợp với thời đại.


Tin khác