Mở rộng lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài

11/12/2007

Nông nghiệp hiện đại, ngành sản xuất khoa học công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, khâu chế tạo mũi nhọn, cơ sở hạ tầng , năng lượng tái sinh v.v là các lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích thu hút vốn đầu tư của thương gia nước ngoài

Phóng viên Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc từ Bộ Thương mại cho biết, gần đây Trung Quốc đã sửa đổi " Danh mục ngành nghề thu hút vốn đầu tư nước ngoài " nhằm mở rộng hơn nữa lĩnh vực thu hút vốn đầu tư của thương gia nước ngoài.

Theo nhu cầu phát triển kinh tế, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của Trung Quốc, "Danh mục" nói trên sẽ đưa các lĩnh vực như: Nông nghiệp hiện đại, ngành sản xuất khoa học công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, khâu chế tạo mũi nhọn, cơ sở hạ tầng , năng lượng tái sinh v.v vào lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, trong khi đó tỷ lệ lĩnh vực bị hạn chế hoặc bị cấm đã giảm xuống rõ rệt.

Quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, việc sửa đổi "Danh mục" này là nhằm làm cho chính sách cho phép thương gia nước ngoài đầu tư trở nên quy phạm hơn, minh bạch hơn, dễ thực thi hơn, tạo thuận tiện nhiều hơn cho thương gia nước ngoài.


Tin khác