Nông Nghiệp Việt Nam: chưa thể hút vốn đầu tư

14/08/2009

“Giả sử chúng ta đầu tư 1% GDP vào riêng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thì thế nào? Điều thú vị là trường hợp nông nghiệp lại cho tăng trưởng kinh tế cao nhất. Nhưng nếu chúng ta về nông thôn lúc này thì chúng ta sẽ thấy, không thể đầu tư cho nông nghiệp được”

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện chính sách và phát triển nông nghiệp, nông thôn đã khẳng định với Đại Đoàn Kết như vậy xung quanh vấn đề phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn hiện nay.

TS Đặng Kim Sơn: “Con người, công nghệ, cơ sở hạ tầng là yếu tố đột phá”

PV: Thưa ông, có một nghịch lý là hiện nay người lao động đang quay lại nông thôn rất nhiều nhưng tổng GDP của người nông dân đóng góp lại kém, đời sống người nông dân thấp? Ông bình luận gì về điều này?

- Tiến sĩ Đặng Kim Sơn: Lao động trong nông thôn chiếm ½ lao động trong xã hội. Đây là một nguồn lực lớn cho tăng trưởng kinh tế nước ta. Nhưng thu nhập của người lao động ở nông thôn có khoảng cách xa với người ở đô thị. Và chúng ta cũng có thể lý giải vì sao có sự thấp này. Thứ nhất: lao động nông thôn có tay nghề thấp nên năng suất thấp, dẫn đến mức lương thấp. Thứ hai, trong điều kiện phát triển hệ thống pháp lý nước ta hiện nay thì bảo hiểm cho người nông thôn, giờ giấc lao động cho họ tại các doanh nghiệp rất hạn chế, vì thế người lao động gặp rất nhiều khó khăn nhất là những lúc mà người lao động mất việc. Lao động nông thôn chịu thiệt thòi là ở đấy.

Theo ông trong giai đoạn tái cơ cấu kinh tế hiện nay thì nông nghiệp giữ vị trí như thế nào?

- Trong thời gian vừa qua chúng tôi có tiến hành một nghiên cứu: giả sử chúng ta đầu tư 1% GDP vào riêng nông nghiệp, vào riêng công nghiệp, vào riêng dịch vụ thì như thế nào? Điều rất thú vị là trường hợp tăng đầu tư cho nông nghiệp lại cho tăng trưởng kinh tế cao nhất. Nó tạo nguyên liệu cho công nghiệp, tạo thị trường cho công nghiệp, lao động công nghiệp. Nó tạo công bằng xã hội rất lớn. Đầu tư vào nông nghiệp là đầu tư có hiệu quả.

Thế thì tại sao vẫn có thực trạng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vẫn chưa thiết tha đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp?Và chúng ta cần khuyến khích đầu tư gì vào nông nghiệp thời điểm này?

- Phải nói thẳng như thế này, nếu chúng ta về nông thôn chúng ta mới thấy rằng, đầu tư vào nông nghiệp lúc này là rủi ro cao, lợi nhuận thấp hiệu quả thấp, vì cơ sở hạ tầng thấp, trong khi đó lực lượng lao động tay nghề cao rất ít, khả năng đào tạo cho lao động kém. Tất cả những yếu tố đó tạo khó khăn cho nhà đầu tư muốn đi về nông thôn.

Vì vậy, muốn phát triển Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn thì trước tiên chúng ta phải tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, phải đào tạo nguồn nhân lực tốt và phát triển dịch vụ, công nghệ. Ba yếu tố con người, công nghệ, cơ sở hạ tầng là ba yếu đột phá quan trọng nhất. Nghị quyết TƯ 7 chỉ ra, cứ 5 năm sẽ tăng gấp đôi đầu tư cho nông nghiệp. Nhưng trước mắt chúng ta phải vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Xin cám ơn ông!

Theo Đại Đoàn Kết (Mai Hương – Thuý Hằng (thực hiện)

Tin khác