Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn

14/08/2009

Quyết định bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II...

AGROINFO- Ngày 28/07/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-TTg về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Nhiều vùng nông thôn ở nước ta còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh sách 3 xã của tỉnh Cao Bằng và Bình Định hoàn thành mục tiêu, ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2009 đó là các xã: Lê Trung (huyện Hòa An), xã Quang Hán (huyện Trà Lĩnh), tỉnh Cao Bằng và xã Vĩnh Hiệp (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).

Kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách địa phương năm 2009 của 2 tỉnh Cao Bằng và Bình Định không bị giảm trừ mà được tiếp tục sử dụng để thực hiện các dự án của các xã trong diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

Hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005, người thuộc hộ nghèo, học sinh, cán bộ, công chức, sĩ quan quân đội, công an đang công tác tại 3 xã trên được thụ hưởng chính sách như đối với các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II đến hết 2010. Những thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã đã hoàn thành mục tiêu được xét đưa vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II từ năm 2009.

Bổ sung 12 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc 7 tỉnh vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình từ kế hoạch năm 2009 do ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư gồm: Tỉnh Sơn La: xã Hua Nhàn, xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên); tỉnh Lai Châu: xã Nậm Manh (huyện Mường Tè), xã Giang Ma (huyện Tam Đường); tỉnh Quảng Ngãi: xã Trà Nham (huyện Tây Trà); tỉnh Đắk Nông: xã Thuận Hà (huyện Đắk Song); tỉnh Đắk Lắk: xã Ea Sar (huyện Ea Kar), xã Cư San (huyện M'Dắk), xã Ea Sin (huyện Krông Búk), xã Ea Bung (huyện Ea Súp); tỉnh Nghệ An: xã Nga My (huyện Tương Dương); tỉnh Yên Bái: xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Lộ).

Download văn bản tại đây

AGROINFO


Tin khác