9.480 tỷ đồng bổ sung cho Ngân hàng Chính sách xã hội

03/08/2009

Ngày 20-7-2009. Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1033/QĐ-TTG Về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo quyết định này, Chính phủ quyết định bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2009 của Ngân hàng Chính sách xã hội thêm 9.480 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung sẽ tăng khả năng tiếp cận quỹ tín dụng cho người dân nông thôn.

Download QĐ 1033TTG

AGROINFO


Tin khác