H1N1: Miễn viện phí người mắc cúm, hỗ trợ người chống dịch

03/08/2009

Ngày 22-7-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 1073QĐ-TTg về việc Quy định một số chế độ đối với người tham gia công tác chống dịch cúm A H1N1.

Quyết định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, cán bộ hợp đồng trong các cơ quan y tế công lập, nhân viên y tế thuộc lực lượng vũ trang; Cán bộ công chưc thuộc các ban chỉ đạo phòng chống cúm A các cấp; Các tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch; Các hoạt động tập huấn phòng chống dịch cúm A H1N1.

Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát cúm A H1N1

Đồng thời quyết định cũng áp dụng đối với người nghi ngờ mắc cúm A H1N1 và bệnh nhân mắc cúm.

Theo đó, Các bộ, công chức trực tiếp tham gia dập dịch, điều trị bệnh nhân mắc cúm đuợc huởng mức phụ cấp 180.000 đồng/ người/ ngày đối với ngày làm việc bình thường; 240.000 đồng/ người/ ngày, đối với ngày nghỉ và chủ nhật và 330.000 đồng/ người/ ngày, đối với các ngày lễ tết.

Các cán bộ công chức làm công tác dự phòng mức phụ cấp tương ứng là: 124000 đồng, 160.000 đồng 220.000 đồng/ người/ ngày.

Người bị nghi nhiễm sẽ được xét nghiệm miễn phí, bệnh nhân mắc cúm A H1N1 sẽ được miễn hoàn toàn các chi phí điều trị, vận chuyển. Đồng thời, nếu tử vong sẽ đuợc hỗ trợ tiền mai táng.

Download QĐ 1073TTg

AGROINFO (Theo Chinhphu.vn)

Tin khác