Phân tích - dự báo kinh tế ngày càng quan trọng

09/10/2009

AGROINFO - Trả lời phỏng vấn Báo Hải Quan, Thạc sĩ Phạm Quang Diệu, GĐ AGROINFO đã đánh giá về hiện trạng dự báo thị trường ở Việt Nam hiện nay...

Công tác phân tích và dự báo kinh tế đã được các học giả nhắm đến từ lâu, tuy nhiên, quan những cú sốc của kinh tế vừa qua thì vấn đề mới trở nên bức thiết.

Ngay cả hệ thống cơ quan nghiên cứu nông nghiệp hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào vấn đề tăng năng suất, giá cả, chuyển giao công nghệ.... còn vấn đề thị trường, xuất nhập khẩu, thị trường tiêu dùng còn khá vắng bóng...

 
 Thạc sĩ Phạm Quang Diệu: "Việt Nam đang thiếu những chuyên gia phân tích các ngành hàng...

"Để có được hệ thống phân tích, dự báo thị trường tốt cần sự đầu tư cả cơ sở vật chất và con người. Hơn nữa, từ nhận thức (bởi những bức xúc nâng cao hiệu quả của dự báo kinh tế qua các "cú sốc" vừa qua) đến những hành động cụ thể là một quá trình không hề đơn giản. NHất là chúng ta đã trải qua cả thời kỳ không quan tâm đến công tác thị trường, Thạc sĩ Phạm Quang Diệu khẳng định.

AGROINFO

Tin khác