Chính sách Nông nghiệp – Nông thôn của Hải Phòng

20/08/2009

Trong 6 tháng đầu năm, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hải Phòng đã tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và kinh tế nông thôn...

Sở đã cung ứng cho cho nông dân theo phương thức cuối vụ thanh toán với lãi suất thấp trên 3.500 tấn phân bón các loại, tương ứng trên 15 tỷ đồng để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2009; hỗ trợ 40% chi phí giống, 20% chi phí vật tư trực tiếp và 100% kinh phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật đối với sản xuất nấm ăn.

Nông nghiệp- Nông thôn Hải Phòng đa dạng về ngành nghề vì có lợi thế biển và đồng bằng

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi năm 2009: xây dựng 40 trang trại chăn nuôi gà thịt (đạt 74% kế hoạch năm), 20 trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng (đạt 80% kế hoạch); 36 trang trại chăn nuôi lợn thịt (đạt 56% kế hoạch), 3 trang trại chăn nuôi lợn nái (đạt 50% kế hoạch); hỗ trợ nuôi giữ lợn giống gốc, cải tạo giống lợn và cải tạo đàn bò địa phương.

Hỗ trợ ngư dân 54,431 tỷ đồng, bao gồm: hỗ trợ tiền dầu cho 3.732 tàu, hỗ trợ bảo hiểm thân tàu cho 529 tàu, hỗ trợ bảo hiểm tai nạn cho 3.338 thuyền viên, hỗ trợ đóng mới 01 tàu công suất cao; hỗ trợ 1,07 tỷ đồng cho 16 cơ sở sản xuất giống thuỷ sản nước mặn, nước lợ.

Thực hiện hỗ trợ nông dân mua máy cơ khí phục vụ sản xuất, chế biến trong nông nghiệp, thuỷ sản, đến tháng 6-2009 đã cho nông dân vay 1,4 tỷ đồng để mua 72 máy cơ khí.

Thực hiện chủ trương miễn giảm thuỷ lợi phí cho nông dân, năm 2009 dự kiến có 103.182,4 ha đất được miễn giảm thuỷ lợi phí. Sắp tới Sở NN&PTNT sẽ tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Đề án Cải tạo và nâng cấp trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trình Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp thứ 16.

Theo Sở NN&PTNT Hải Phòng

Tin khác